Skip to main content

Gendergelijkheid

Gelijke economische onafhankelijkheid voor vrouwen en mannen bevorderen, de loonkloof tussen vrouwen en mannen dichten, meer genderevenwicht in de besluitvorming, gendergerelateerd geweld uitroeien en gendergelijkheid buiten de EU bevorderen.