Skip to main content

Genderově podmíněné násilí

Činnosti zacílené na boj proti násilí, které je pácháno v EU na základě pohlaví, snahy o zamezení jeho financování a podporu osvětových kampaní v této oblasti.