Skip to main content

Lyčių lygybė

Skatinti vienodą moterų ir vyrų ekonominę nepriklausomybę, panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, didinti lyčių pusiausvyrą sprendimų priėmimo srityje, panaikinti smurtą dėl lyties ir skatinti lyčių lygybę už ES ribų.