Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Равенство между половете

Насърчаване на еднаква икономическа независимост на жените и мъжете, премахване на разликите в заплащането между жените и мъжете, насърчаване на равенство между половете в процеса на вземане на решения, прекратяване на насилието, основано на пола, и насърчаване на равенството между половете извън ЕС.