Skip to main content

Enakost spolov

Spodbujanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških, odpravljanje plačne vrzeli med spoloma, spodbujanje enakosti spolov v odločanju, odpravljanje nasilja zaradi spola in spodbujanje enakosti spolov preko meja EU.