Skip to main content

Sooline võrdõiguslikkus

Naiste ja meeste võrdse majandusliku sõltumatuse edendamine, soolise palgalõhe kaotamine, soolise tasakaalu edendamine otsustusprotsessis, soolise vägivalla lõpetamine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine väljaspool ELi.