Skip to main content

Egalitatea, incluziunea și participarea romilor în UE

Noul cadru strategic pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor în țările UE și pregătirea inițiativei post-2020 Calendar: 2020-2030

Cetățenii de etnie romă din UE

Romii sunt cea mai numeroasă minoritate etnică din Europa. Se estimează că pe continentul nostru trăiesc 10-12 milioane de romi, din care aproximativ 6 milioane sunt cetățeni sau rezidenți ai UE. Mulți romi din UE sunt încă victime ale prejudecăților și excluziunii sociale, în ciuda măsurilor de interzicere a discriminării.

Termenul „rom” cuprinde diverse grupuri, inclusiv romi, sinti, kalè, romanichel, boyash/rudari, așkali, egipteni, ieniș, dom, lom, rom și abdal, precum și populațiile nomade (gens du voyage, țigani, camminanti etc.). În general, documentele de politică și discuțiile UE folosesc această terminologie.

Cadrul strategic al UE privind egalitatea, incluziunea și participarea romilor

Cadrul anterior s-a axat în principal pe integrarea socioeconomică. La 7 octombrie 2020, Comisia a publicat un cadru strategic al UE privind romii, consolidat și reformat, care stabilește o abordare cuprinzătoare bazată pe trei piloni. Această abordare este complementară măsurilor de incluziune socioeconomică a romilor marginalizați, promovând egalitatea și participarea. Toți romii ar trebui să aibă posibilitatea de a-și valorifica întregul potențial și de a se implica în viața politică, socială, economică și culturală.

De asemenea, Comisia a publicat o propunere de proiect de recomandare a Consiliului privind egalitatea, incluziunea și participarea romilor, care este în prezent pe masa discuțiilor în Consiliu.

Towards a comprehensive three-pillar approach

Noul cadru strategic stabilește trei obiective orizontale, în plus față de cele patru obiective sectoriale ale cadrului anterior.

Acesta stabilește, de asemenea, obiectivele principale ale UE, îmbunătățește metodele de colectare, raportare și monitorizare a datelor și propune un nou portofoliu de indicatori. Cadrul de monitorizare pentru 2020 publicat de FRA stabilește în detaliu noile obiective și noii indicatori. Abordarea diferențiată la nivelul statelor membre va spori eficacitatea eforturilor și va promova învățarea în materie de politici.

Cadrul strategic al UE privind romii pune un accent mai puternic pe diversitate în rândul romilor, pentru a se asigura că strategiile naționale răspund nevoilor specifice ale diferitelor grupuri, cum ar fi femeile rome, tinerii, copiii, cetățenii mobili ai UE, apatrizii, persoanele LGBTI și romii mai în vârstă, precum și persoanele cu handicap. Cadrul european încurajează o abordare intersectorială, ținând seama de modul în care diferite aspecte ale identității pot fi combinate pentru a combate discriminarea.

De asemenea, acordă o atenție sporită măsurilor care prevăd o abordare la nivel de politici a problematicii incluziunii romilor, alături de acțiuni specifice menite să favorizeze un acces egal efectiv al acestora la drepturi și servicii.

Pentru ca egalitatea de șanse să devină o realitate pentru toți!

 

Pentru a afla mai multe despre această nouă inițiativă, consultați prezentările și discuțiile derulate cu ocazia conferinței digitale la nivel înalt care a lansat noul cadru strategic al UE privind romii.

Pregătirea inițiativei post-2020 privind egalitatea, incluziunea și participarea romilor

Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 s-a încheiat anul acesta. Între timp, a fost pregătită o nouă inițiativă de politică, integrând lecțiile învățate din pandemia de COVID-19.

Comisia a desfășurat activități specifice de consultare specifice cu principalele părți interesate pentru a discuta chestiuni de perspectivă și pentru a colecta contribuții la reflecțiile privind noua inițiativă. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea privind cadrul strategic al UE privind romii oferă o prezentare detaliată a consultărilor cu părțile interesate (a se vedea anexa 1).

Principalele activități de pregătire a inițiativei post-2020

Evaluarea cadrului strategic al UE privind romii

Comisia va efectua o evaluare intermediară și o evaluare ex-post a cadrului strategic al UE privind romii.

Rapoarte

La fiecare doi ani, Comisia va publica rapoarte periodice de monitorizare.

Începând din 2023, statele membre vor raporta, la fiecare doi ani, cu privire la punerea în aplicare a cadrelor naționale strategice privind romii, inclusiv în ceea ce privește măsurile de promovare a egalității, a incluziunii și a participării și utilizarea deplină a portofoliului de indicatori. Raportarea se va axa pe punerea în aplicare a angajamentelor stabilite în cadrele naționale, inclusiv îndeplinirea obiectivelor naționale, după caz. Aceste rapoarte vor fi făcute publice, pentru a spori transparența și pentru a promova învățarea în materie de politici.

Documents

7 OCTOMBRIE 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Descărcați

7 OCTOMBRIE 2020
Factsheet - EU Roma strategic framework
English
(854.2 KB - PDF)
Descărcați