Skip to main content

Vnitřní kontrola ve veřejné správě

Informace o systému vnitřní kontroly ve veřejné správě (PIC), jehož cílem je zlepšit výkonnost veřejného sektoru v EU.

Na všech úrovních v EU přispívá veřejný sektor obrovským množstvím finančních prostředků na potřeby ekonomiky, a je proto odpovědný za řádnou a účinnou správu finančních prostředků, které mu svěřili daňoví poplatníci členských států.

Veřejný sektor EU musí prokázat, že vynakládá dostupné zdroje efektivně a že výstupy a výsledky jsou účinné. Přidaná hodnota vnitřní kontroly ve veřejné správě /PIC) spočívá v tom, že tato kontrola za uvedeným účelem přispívá k vytvoření modelu, který splňuje mezinárodní standardy v oblasti finančního řízení a kontroly využívání veřejných prostředků.

Tento model, který se celosvětově uznává jako osvědčený postup, poskytuje základy, jež mohou významně přispět k prevenci podvodů a korupce. Od doby, kdy Evropská komise v roce 2002 zavedla PIC jako rámec pro účinnou a efektivní kontrolu zdrojů, které spravuje, evropské země postupně přepracovaly své modely regulační kontroly a zásady PIC do nich začlenily.

K dosažení společného cíle, jímž je veřejný rozpočet, který přináší výsledky, může přispět výměna informací mezi orgány veřejné správy v EU.

V roce 2012 zřídila Evropská komise na žádost členských států síť PIC, která se schází na pravidelných konferencích. V červnu 2017 v Budapešti účastníci představili a schválili strategii pro budoucí rozvoj sítě PIC.

Výsledky následného průzkumu navíc zdůraznily potřebu zvýšit dopad činností sítě. Vzhledem k tomu, že pro zajištění podpory a využívání výstupů sítě v členských státech má zásadní význam užší zapojení vrcholného vedení , se objevila myšlenka vytvořit novou, masivnější síť vedoucích pracovníků na vysoké úrovni v rámci PIC. První zasedání na technické úrovni se konalo dne 14. října 2019 v Bruselu a název sítě byl změněn na Síť pro lepší výdaje (BSN).

Poté se počítalo s tím, že Sít pro lepší výdaje bude pořádat každoroční konference na vysoké úrovni. První se měla konat v září 2021. Vzhledem k současné situaci (covid-19 a krize na Ukrajině) musela být první konference odložena a její nový termín teprve bude stanoven.