Skip to main content

Államháztartási belső ellenőrzés

Tudnivalók az államháztartási belső ellenőrzési rendszerről, melynek célja a közszféra teljesítményének javítása az EU-ban

A közszféra az EU minden szintjén óriási pénzösszegekkel járul hozzá a gazdaság szükségleteinek finanszírozásához, következésképpen felelősséggel tartozik a tagállamok adófizetői által rábízott források hatékony és eredményes kezeléséért.

Az EU közszférájának bizonyítania kell, hogy hatékonyan költi el a rendelkezésre álló forrásokat, és jó teljesítménnyel és eredményesen gazdálkodik azokkal. Az államháztartási belső ellenőrzés többletértéket képvisel az ez irányú törekvések előmozdításában azáltal, hogy olyan modell kialakításához járul hozzá, amely megfelel a nemzetközi normáknak a pénzügyi irányítás és a közpénzek felhasználásának ellenőrzése terén.

A világszerte bevált gyakorlatként elismert modell megteremti azokat az alapokat, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a csalás és a korrupció megelőzéséhez. Az Európai Bizottság 2002-ben vezette be az általa kezelt erőforrások hatékony és eredményes ellenőrzésének kereteként az államháztartási belső ellenőrzési rendszert. Azóta az uniós országok fokozatosan átalakítják szabályozási ellenőrzési modelljeiket, beépítve azokba az államháztartási belső ellenőrzés elveit.

Az EU-beli közigazgatások közötti információcsere hozzájárulhat az eredményesen működő állami költségvetés közös célkitűzésének eléréséhez.

2012-ben az Európai Bizottság a tagállamok kérésére elindította a államháztartási belső ellenőrzési hálózatot (az ún. PIC-hálózatot), amely rendszeres konferenciák keretében ülésezik. A 2017 júniusában Budapesten tartott konferencián a résztvevők megismerhették, majd jóváhagyták a PIC-hálózat jövőbeli fejlesztésére vonatkozó stratégiát.

Emellett egy, az eseményt követően készült felmérés eredménye is arról tanúskodik, hogy igény van a hálózat által végzett tevékenységek hatókörének bővítésére. Mivel a magas szintű vezetés szorosabb bevonása alapvető fontosságú a hálózat eredményeinek tagállamokbeli népszerűsítéséhez és felhasználásához, felmerült egy új, magas szintű vezetőkből álló megerősített PIC-hálózat létrehozásának az ötlete. Az első technikai szintű találkozóra 2019. október 14-én került sor Brüsszelben, melyen a résztvevők a hálózat nevét a források jobb felhasználásának hálózatára változtatták.

Az évente megrendezni tervezett magas szintű konferenciák közül az első 2021 szeptemberére volt meghirdetve. Az aktuális helyzet (a Covid19-járvány és az ukrajnai válság) miatt azonban el kellett az eseményt halasztani, az új időpont pedig még nincs kijelölve.