Skip to main content

Cinnteoireacht

Gach tionscnamh maidir le beartais, teachtaireachtaí agus dlíthe nua ar mian leis an gCoimisiún tabhairt fúthu, ní mór iad a chomhaontú go hinmheánach. I gcás dlíthe nua a mholtar (tograí), caithfidh an Coimisiún iad a fhaomhadh sula bhféadfaidh comhreachtóirí an Aontais, mar atá Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, iad a ghlacadh.