Skip to main content

Otsuste tegemine

Uusi poliitikasuundi, teatisi ja õigusakte käsitlevates komisjoni algatustes tuleb kõigepealt kokkuleppele jõuda komisjonisiseselt. Komisjon peab ka õigusaktide ettepanekud kõigepealt ise heaks kiitma. Seejärel saavad ELi kaasseadusandjad Euroopa Parlament ja nõukogu need vastu võtavad.