Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Вземане на решения

По инициативите на Комисията за нови политики, съобщения и закони трябва да се постигне вътрешно споразумение. Когато се предлагат закони, те трябва да бъдат съгласувани от Комисията, преди да могат да бъдат приети от съзаконодателите — Европейския парламент и Съвета.