Skip to main content

Beslutsfattande

Kommissionen diskuterar och enas om förslag till nya initiativ internt. Lagförslag skickas till EU:s medlagstiftare Europaparlamentet och rådet som antar förslaget som gällande lag.