Skip to main content

Postopek odločanja

O vsaki novi pobudi za politiko, sporočilo ali zakon mora Komisija najprej doseči notranje soglasje. O vsakem predlogu zakona se mora najprej dogovoriti Komisija, šele potem ga lahko sprejmeta Evropski parlament in Svet – sozakonodajalca EU.