Skip to main content

Beslutningstagning

Der skal være enighed internt i Kommissionen om initiativer til nye politikker, meddelelser og love. Hvis det drejer sig om forslag til love, skal Kommissærerne være enige om dem, før de kan vedtages af EU's to medlovgivere, Europa-Parlamentet og Rådet.