Skip to main content

Päätöksenteko

Komission toimintapoliittisista aloitteista sekä tiedonanto- ja lakiehdotuksista on sovittava sisäisesti. Lakiehdotukset on hyväksyttävä komissaarien kollegiossa ennen niiden lähettämistä muille lainsäätäjille eli Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon.