Skip to main content

Luarea deciziilor

Nicio inițiativă a Comisiei – legată de o nouă lege, comunicare sau politică – nu poate fi propusă fără un acord intern. În cazul propunerilor de acte legislative, Comisia trebuie să convină asupra conținutului lor înainte ca acestea să poată fi adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, colegiuitorii UE.