Skip to main content

Podvody súvisiace s ochorením COVID-19

Opatrenia siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) voči nečestným obchodníkom počas vypuknutia nákazy COVID-19

Prehľad

Zhrnutie toho, čo potrebujete vedieť o opatreniach na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s podvodným obsahom a nekalými praktikami vo vzťahu k ochoreniu COVID-19.

3 APRÍL 2020
Questions & Answers
English
(464.96 KB - PDF)
Stiahnuť

Odporúčania pre spotrebiteľov a obchodníkov*

Spotrebitelia by mali byť veľmi ostražití pri online nákupoch a obchodníci by si mali byť plne vedomí pravidiel. Ako vyplýva z nedávnych kontrol, ktoré vykonali vnútroštátne orgány pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa, bezohľadní obchodníci používajú rôzne prostriedky na prilákanie spotrebiteľov, značný počet výrobkov sa nepravdivo prezentuje ako prostriedky na liečbu infekcií COVID-19 alebo na predchádzanie týmto infekciám, resp. majú falošné certifikáty zhody a v niektorých prípadoch podvodníci používajú ponuky aj na krádež e-mailových adries a hesiel.

Ak spotrebitelia narazia na nepodložené alebo pochybné ponuky na online platformách, mali by použiť oznamovacie nástroje, ktoré poskytuje prevádzkovateľ platformy, alebo kontaktovať príslušné vnútroštátne orgány či spotrebiteľské organizácie. Sieť európskych spotrebiteľských centier uverejnila informácie pre spotrebiteľov v súvislosti s ochorením COVID-19 a ponúka spotrebiteľom podporu. Systém Safety Gate môže pomôcť identifikovať nebezpečný tovar v EÚ.

Spotrebitelia môžu všeobecné informácie čerpať aj z hodnoverných zdrojov, na ktoré odkazujú prevádzkovatelia mnohých platforiem a webových stránok s cieľom pomôcť spotrebiteľom identifikovať nepravdivé informácie alebo tvrdenia v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Ako identifikovať potenciálne podvody pri online nákupoch?

V EÚ musia obchodníci poskytnúť údaje o svojej totožnosti a svoje kontaktné údaje: ak takéto informácie nie sú k dispozícii, spotrebitelia by mali zvážiť nákup inde.

Dávajte si pozor na pravopisné chyby ako napr.„C?V?D?19“ alebo kor/na?vír?s“: bežne sa používajú s cieľom zabrániť odhaleniu pomocou algoritmov webových stránok. Pozorne si prečítajte webové adresy a názvy webových stránok a nepoužívajte stránky so systematickými pravopisnými chybami.

Nezabúdajte, že v súčasnosti neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, že nejaká potravina alebo potravinový doplnok dokážu vyliečiť infekciu COVID-19 alebo jej zabrániť.

Výrobky musia byť jasne identifikované presnými a zrozumiteľnými textovými opismi: spotrebitelia by mali byť obozretní, ak spozorujú najmä tieto reklamné prvky:

 • slogany bežne používané v súvislosti s pandémiou, napr. „#nezabúdajte na bezpečnosť“, „zostaňte doma“, „obmedzenie sociálnych kontaktov“,
 • obrázky vírusu v blízkosti vyobrazenia výrobku,
 • tvrdenia v názve alebo v logu výrobku, že výrobok bol schválený:
  • lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi a inými expertmi,
  • umelcami, športovcami, blogermi alebo inými celebritami,
  • vládnymi orgánmi, oficiálnymi expertmi alebo medzinárodnými inštitúciami,
  • v článkoch, akademických článkoch a v inom obsahu, ktorý sa prezentuje ako obsah pochádzajúci z hodnoverných zdrojov.

Spotrebitelia by mali identifikovať techniky nátlakového predaja a vyhnúť sa nastraženým pasciam, ktoré predstavujú:

 • výrobky propagované ako „jedinečná príležitosť“
 • tvrdenia, že výrobok je „jediným výrobkom, ktorý zabezpečuje účinnú ochranu“, „jedinou testovacou súpravou na domáce použitie“ alebo že sa predáva za „najnižšiu cenu na trhu“,
 • tvrdenia týkajúce sa nedostatočnej ponuky, ako napríklad „dostupné iba dnes“, „rýchlo sa vypredá“,
 • veľmi vysoké zľavy.

Trhové podmienky by sa nemali skresľovať:

 • spotrebitelia by mali rozpoznať ceny, ktoré sú výrazne vyššie alebo nižšie ako bežná cena podobných výrobkov,
 • spotrebitelia by si mali pozrieť viacero webových stránok, aby získali prehľad o priemerných cenách
 • a spotrebitelia by mali vedieť, že v niektorých krajinách vlády v skutočnosti regulovali ceny výrobkov, po ktorých je vysoký dopyt, ako napr. ochranné rúška a/alebo dezinfekčné gély.

*Aktualizované 26. mája 2020 na základe výsledkov skríningu (plošnej kontroly) online platforiem a reklám, ktorý bol spustený 30. apríla 2020.

Spoločná pozícia

Ako sa nový vírus šíri v celej EÚ, nečestní obchodníci propagujú a predávajú spotrebiteľom výrobky, ako sú ochranné masky, čiapky a dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré údajne zabránia vzniku nákazy alebo ju vyliečia. Je vo všeobecnom záujme zaručiť bezpečné online prostredie, v ktorom by sa spotrebitelia, najmä v súvislosti s ťažkosťami spôsobenými súčasnou krízou, cítili dostatočne chránení pred akýmikoľvek nezákonnými praktikami, ktoré potenciálne ohrozujú ich zdravie.

Dňa 20. marca 2020 orgány členských štátov na ochranu spotrebiteľa (CPC) s podporou Komisie vydali spoločnú pozíciu pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá sa zaoberala najčastejšie ohlasovanými podvodmi a nekalých praktikmi v tejto súvislosti. Jej cieľom je požiadať prevádzkovateľov online platforiem, aby takéto nezákonné praktiky lepšie identifikovali, potláčali ich a aby zabránili opätovnému výskytu podobných praktík, a pomáhať im pri tom.

20 MAREC 2020
CPC common position COVID19
English
(158.47 KB - PDF)
Stiahnuť

List zaslaný online platformám

Dňa 23. marca 2020 sa komisár pre spravodlivosť a spotrebiteľov Didier Reynders na základe spoločnej pozície, ktorú schválila sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC), písomne obrátil na viaceré platformy, sociálne médiá, internetové vyhľadávače a trhy a požiadal ich o spoluprácu pri odstraňovaní podvodného obsahu z ich platforiem. Platformy odpovedali na jeho výzvu na spoluprácu a komisár Reynders víta ich pozitívny prístup. Komisia a platformy si aj naďalej pravidelne vymieňajú informácie. Príslušné odpovede nájdete ďalej. 

3 APRÍL 2020
Covid 19 - Scams - Letter to Platforms (March 2020)
English
(361.43 KB - PDF)
Stiahnuť
29 APRÍL 2020
Covid 19 - Scams - Letter to Platforms (April 2020)
English
(336.4 KB - PDF)
Stiahnuť

Odpovede online platforiem vrátane prijatých opatrení

3 APRÍL 2020
Summary of the platforms’ measures
English
(446.81 KB - PDF)
Stiahnuť

Skríningové previerky (tzv. plošné kontroly) online platforiem a reklám

Sieť CPC koordinovaná Komisiou začala 30. apríla 2020 vykonávať rozsiahle skríningové previerky (tzv. plošné kontroly) výrobkov propagovaných v súvislosti s koronavírusom na webových stránkach a online platformách. Viac informácií o týchto plošných kontrolách nájdete v súhrne nižšie. Z hlavných zistení vyplýva, že bezohľadní obchodníci aj naďalej zavádzajú spotrebiteľov pomocou rôznych nezákonných praktík, ale online platformy prijímajú opatrenia na boj proti nim. Komisia bude aj naďalej spotrebiteľov informovať a bude poskytovať aktualizované poradenstvo spotrebiteľom i obchodníkom.

Sieť CPC zopakovala plošnú kontrolu online platforiem na vysokej úrovni v júni a z jej najnovších výsledkov vyplýva, že orgány CPC ešte stále našli značný počet potenciálne zavádzajúcich ponúk a reklám týkajúcich sa ochorenia COVID-19 na platformách. Hoci zo správ prevádzkovateľov hlavných platforiem vyplýva, že počet takýchto ponúk klesá, orgány CPC aj naďalej pokračujú v úzkom dialógu s týmito online platformami a zachovávajú si ostražitosť. 

29 APRÍL 2020
CPC sweep on COVID-19 related consumer scams and unfair marketing
English
(473.74 KB - PDF)
Stiahnuť

Súvislosti

Smernica o nekalých obchodných praktikách (UCPD) zakazuje obchodné praktiky, ktoré zavádzajú spotrebiteľov v súvislosti s výhodami alebo očakávanými výsledkami používania výrobku; alebo keď obchodník tvrdí, že výrobok je schopný vyliečiť chorobu alebo že je k dispozícii len veľmi obmedzený čas, ak to nie je pravda. Ak obchodník tvrdí, že jeho výrobok je schopný vyliečiť chorobu, musí byť pripravený poskytnúť relevantné dôkazy o správnosti takýchto tvrdení. V súlade s požiadavkou odbornej starostlivosti v rámci smernice UCPD a smernice 2000/31/ES by prevádzkovatelia platforiem, ktorí pôsobia v EÚ, mali prijať primerané nápravné opatrenia vždy, keď sa dozvedia o akejkoľvek nezákonnej činnosti, ku ktorej dochádza na ich webových sídlach. Sieť CPC s podporou Európskej komisie vyšetruje možné porušenia týchto pravidiel a prijíma potrebné koordinované opatrenia na presadzovanie práva.