Skip to main content

Covid-19-pandemiaan liittyvät huijaukset

Vilpillisisiä elinkeinonharjoittajia koskevat CPC-verkoston toimet covid-19-pandemian aikana

Yleiskatsaus

Kysymyksiä ja vastauksia covid-19-pandemiaan liittyvistä kuluttajansuojatoimista, joilla torjutaan huijauksia ja hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä

3 HUHTIKUU 2020
Questions & Answers
English
(464.96 KB - PDF)
Lataa

Ohjeita kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille*

Kuluttajien tulisi olla erittäin varovaisia verkko-ostoksia tehdessään, ja kauppiaiden olisi oltava kaikilta osin tietoisia säännöistä. Kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston (CPC) kansallisten viranomaisten viimeaikaiset tarkastukset ovat osoittaneet, että vilpilliset kauppiaat käyttävät erilaisia keinoja houkutellakseen kuluttajia. Markkinoilla on huomattava määrä tuotteita, joiden esitetään perusteettomasti voivan parantaa tai ehkäistä covid-19-infektioita tai joiden yhteydessä esitetään vääriä vaatimustenmukaisuustodistuksia. Joissakin tapauksissa rikolliset myös käyttävät tarjouksia varastaakseen sähköpostiosoitteita ja salasanoja.

Jos kuluttajat törmäävät verkossa epäilyttäviin tarjouksiin, heidän olisi ilmoitettava niistä verkkoalustan ylläpitäjälle (esim. verkkolomakkeella) tai otettava yhteyttä toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin tai kuluttajajärjestöihin. Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on julkaissut covid-19-pandemiaan liittyvää kuluttajatietoa, ja se tarjoaa tukea kuluttajille. Safety Gate -järjestelmä voi auttaa tunnistamaan EU:ssa esiintyviä vaarallisia tuotteita.

Kuluttajat voivat myös hakea yleistä tietoa luotettavista asiantuntijalähteistä, joita monet alustat ja verkkosivustojen ylläpitäjät liittävät verkkosivustoilleen auttaakseen kuluttajia tunnistamaan covid-19-pandemiaan liittyviä vääriä tietoja tai väitteitä.

Miten tunnistaa mahdolliset huijaukset verkko-ostosten yhteydessä?

EU:ssa kauppiaiden on esitettävä tunniste- ja yhteystietonsa: kuluttajan on syytä harkita ostosten tekemistä muualla, jos nämä tiedot eivät ole helposti saatavilla.

Kiinnitä huomiota kirjoitusasuun, kuten ”C?V?D?19”, “cor/na?vir?s”: tällaisia merkintätapoja käytetään yleisesti, koska verkkosivustojen ylläpitäjien algoritmit eivät löydä niitä. Verkkosivujen osoitteet ja otsikot on syytä lukea huolellisesti ja välttää käyttämästä sivustoja, joissa edellä esitetyn kaltaisia ”kirjoitusvirheitä” esiintyy yhtenään.

On syytä muistaa, että tällä hetkellä ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että jollakin elintarvikkeella tai ravintolisällä voitaisiin parantaa tai ehkäistä covid-19-infektioita.

Tuotteiden on oltava selkeästi tunnistettavia ja niissä on oltava tarkat ja ymmärrettävät kuvaukset: kuluttajien on syytä olla varuillaan, jos tuotteiden mainonnassa esiintyy esimerkiksi

 • pandemiaan yleisesti liittyviä iskulauseita, kuten “#stay safe”, “stay at home”, “social distancing”
 • kuvia viruksesta tuotteen kuvan vieressä
 • viittauksia
  • lääkäreiden, terveydenhuollon ammattilaisten tai muiden asiantuntijoiden suosituksiin (nimi tai logo)
  • artisteihin, urheilijoihin, bloggaajiin tai muihin julkisuuden henkilöihin
  • kansallisiin viranomaisiin, virallisiin asiantuntijoihin tai kansainvälisiin elimiin (nimi tai logo)
  • uutisartikkeleihin, akateemisiin katsauksiin ja muuhun sisältöön, jonka väitetään olevan peräisin arvovaltaisista asiantuntijalähteistä.

Kuluttajien olisi voitava tunnistaa painostavat myyntitekniikat ja välttää joutumasta ansaan. Siksi on syytä suhtautua varauksella

 • tuotteisiin, joita mainostetaan ”ainutlaatuisena mahdollisuutena”
 • väitteisiin, joiden mukaan tuote on ”ainoa tehokasta suojaa tarjoava tuote”, ”ainoa kotikäyttöön tarkoitettu testauspakkaus” tai ”markkinoiden edullisin”
 • väitteisiin tuotteen vähäisestä tai lyhytaikaisesta saatavuudesta (esim. ”vain tänään” tai ”vain nopeimmille”)
 • huomattavan suuriin alennuksiin.

Markkinaolosuhteita ei pitäisi esittää väärin:

 • kuluttajien olisi oltava tietoisia hinnoista, jotka ovat samoista tuotteista maksettavia hintoja huomattavasti korkeampia tai alhaisempia
 • kuluttajien olisi tarkasteltava hintoja useammilta verkkosivustoilta saadakseen käsityksen yleisestä hintatasosta
 • kuluttajien pitäisi olla tietoisia siitä, että joissakin maissa hallitukset ovat itse asiassa säännelleet paljon kysyttyjen tuotteiden, kuten hengityssuojainten ja/tai käsihuuhteiden, hintoja.

*Päivitetty 26.5.2020 verkkoalustojen ja mainosten tehoseurannasta saatujen tulosten perusteella. Tehoseuranta käynnistettiin 30.4.2020.

Yhteinen kanta

Koronavirusepidemian levitessä EU:ssa vilpilliset kauppiaat ovat alkaneet mainostaa ja myydä kuluttajille tuotteita (esim. hengityssuojaimia, suojapäähineitä ja käsien desinfiointiaineita), joiden väitetään estävän tai parantavan koronavirusinfektioita. EU:n yhteinen etu on varmistaa turvallinen verkkoympäristö, jossa kuluttajia suojataan terveyttä mahdollisesti vaarantavilta laittomilta käytännöiltä. Tämä korostuu erityisesti koronaviruskriisin aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa.

Euroopan komissio ja EU-maiden CPC-verkosto hyväksyivät 20.3.2020 vilpillisiä elinkeinonharjoittajia koskevan yhteisen kannan: CPC Common Position COVID19. Siinä varoitetaan covid-19-huijauksista ja hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä. Tavoitteena on pyytää ja auttaa verkkoalustoja tunnistamaan laittomia käytäntöjä, poistamaan vilpilliset myynti-ilmoitukset ja estämään uusien ilmoitusten julkaiseminen.

20 MAALISKUU 2020
CPC common position COVID19
English
(158.47 KB - PDF)
Lataa

Verkkoalustojen ylläpitäjille lähetetyt kirjeet

Oikeus- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Didier Reynders otti 23.3.2020 yhteyttä keskeisten verkkoalustojen, sosiaalisen median sivustojen, hakukoneiden ja verkossa toimivien markkinapaikkojen ylläpitäjiin ja pyysi niitä toimimaan yhteistyössä vilpillisten myynti-ilmoitusten poistamiseksi näiltä alustoilta. Nämä toimet perustuvat CPC-verkoston hyväksymään yhteiseen kantaan. Komissaari Reynders on tyytyväinen verkkoalustojen ylläpitäjien myönteiseen reaktioon. Komissio ja verkkoalustojen ylläpitäjät jatkavat säännöllistä tietojenvaihtoa. Verkkoalustojen ylläpitäjien vastaukset 

3 HUHTIKUU 2020
Covid 19 - Scams - Letter to Platforms (March 2020)
English
(361.43 KB - PDF)
Lataa
29 HUHTIKUU 2020
Covid 19 - Scams - Letter to Platforms (April 2020)
English
(336.4 KB - PDF)
Lataa

Verkkoalustojen ylläpitäjien vastaukset ja toimenpiteet

3 HUHTIKUU 2020
Summary of the platforms’ measures
English
(446.81 KB - PDF)
Lataa

Verkkoalustojen ja mainosten tehoseuranta

CPC-verkosto käynnisti 30.4.2020 komission koordinoimana covid-19-pandemiaan liittyvien, verkkosivustoilla ja -alustoilla mainostettujen tuotteiden laajan tehoseurannan. Lisätietoja verkkoalustojen ja mainosten tehoseurannasta on jäljempänä olevassa yhteenvetoasiakirjassa. Tehoseurannan keskeiset havainnot osoittavat, että vilpilliset kauppiaat johtavat kuluttajia edelleen harhaan erilaisilla laittomilla käytännöillä. Verkkoalustat sen sijaan ovat toteuttaneet toimia ja puuttuneet tilanteeseen. Komissio aikoo jatkossakin pitää kuluttajat ajan tasalla ja antaa tarpeen mukaan päivitettyjä ohjeita kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille.

CPC-verkosto toisti verkkoalustojen korkean tason tehoseurannan kesäkuussa: Sen tuoreimmat tulokset osoittavat, että CPC-viranomaiset havaitsivat edelleen verkkoalustoilla useita covid-19-pandemiaan liittyviä tarjouksia ja mainoksia, jotka voivat olla harhaanjohtavia. Vaikka keskeisimpien verkkoalustojen ylläpitäjien raporttien mukaan tällaisten tarjousten määrä on vähentynyt, CPC-viranomaiset jatkavat tiivistä vuoropuhelua verkkoalustojen edustajien kanssa ja pysyvät valppaina. 

29 HUHTIKUU 2020
CPC sweep on COVID-19 related consumer scams and unfair marketing
English
(473.74 KB - PDF)
Lataa

Tausta

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä kielletään kaupalliset menettelyt, jotka harhauttavat kuluttajia tuotteen hyötyjen tai sen käytöstä odotettavissa olevien tulosten suhteen. Tämä koskee myös elinkeinonharjoittajan väitteitä siitä, että tuotteella voidaan parantaa sairauksia, tai perätöntä ilmoitusta, että tuote on saatavilla vain hyvin rajoitetun ajan. Jos elinkeinonharjoittaja väittää, että tuotteella voidaan parantaa sairauksia, sen on vaadittaessa esitettävä todisteita väitteiden oikeellisuudesta. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin ja direktiivin 2000/31/EY huolellisen ammatinharjoittamisen vaatimusten mukaisesti EU:ssa toimivien verkkoalustojen ylläpitäjien on toteutettava korjaavia toimia, jos niillä on tietoa laittomasta toiminnasta verkkosivustollaan. CPC-verkosto tutkii komission tuella näiden sääntöjen mahdollisia rikkomisia ja toteuttaa tarvittavia toimia täytäntöönpanon varmistamiseksi.