Skip to main content

Koordinované opatrenia

Vnútroštátne spotrebiteľské orgány a Komisia spolupracujú v rámci siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom chrániť práva spotrebiteľov EÚ.