Skip to main content
Лого на Европейската комисия

WhatsApp

През юни 2022 г. Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП) под ръководството на Шведската агенция за защита на потребителите и Ирландската комисия по конкуренция и защита на потребителите, с подкрепата на Европейската комисия, изпрати второ писмо до WhatsApp, в което повтори искането си потребителите да бъдат ясно информирани за бизнес модела на WhatsApp и по-специално дали WhatsApp получава приходи от търговски политики, свързани с личните данни на потребителите.

Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите за първи път изпрати писмо до WhatsApp през януари 2022 г. след сигнал от Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC) и осем от членуващите в него сдружения* относно предполагаеми нелоялни практики в контекста на актуализациите от страна на WhatsApp на условията за ползване на услугите им и тяхната политика в областта на защитата на личните данни. В първото писмо дружеството беше приканено да изясни следното: 

 • Как WhatsApp гарантира, че потребителите могат да разберат последиците от приемането на актуализираните условия на услугата.
 • Как WhatsApp използва личните данни на потребителите за търговски цели и дали потребителите разбират, че WhatsApp споделя тези данни с други дружества от Facebook/Meta или с трети страни.
 • Как WhatsApp гарантира, че потребителите могат да отхвърлят новите условия за ползване на услугата, особено след като постоянни съобщения в приложението подтикват потребителите да приемат съответните промени.
 • Какви мерки възнамерява да предприеме WhatsApp по отношение на потребителите, които вече са приели актуализираните условия на услугата въз основа на погрешната презумпция, че тя е била необходима, за да може да продължат да използват приложението.

WhatsApp отговори на това първо писмо на мрежата за СОЗП през март 2022 г. След внимателна оценка на отговора на WhatsApp обаче мрежата за СОЗП не беше убедена от разясненията на дружеството относно изразените опасения. WhatsApp получи срок до юли 2022 г., за да предостави допълнителна информация.

* APC (Румъния), Consumentenbond (Нидерландия), dTest (Чешка република), Forbrukerrådet (Норвегия), KEPKA (Гърция), EKPIZO (Гърция), S.O.S. Poprad (Словакия) и UFC-Que choisir (Франция).

Гугъл

След диалог, започнат през 2021 г., с мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (МСЗП), координиран от Европейската комисия и ръководен от органа на Нидерландия за защита на потребителите и пазарите и белгийската генерална дирекция за икономическа инспекция, Google се съгласи да предприеме действия, свързани със своите практики, и да въведе промени в Google Store, Google Play Store, Google Hotels и Google Flights, за да гарантира спазването на правилата на ЕС за защита на потребителите.

Преглед на поетите задължения:
За да гарантира спазването на правилата на ЕС за защита на потребителите, Google се съгласи:

 • Да ограничи правомощията си, предвидени в условията за продажба, едностранно да отменя поръчки или да променя цената на поръчана стока, която е била рекламирана на грешна цена
 • Да създаде адрес на електронна поща, който само органите за защита на потребителите могат да използват, за да комуникират пряко с дружеството, да докладват и да поискат бързо премахване на незаконно съдържание от платформата Google.

Google Flights и Google Hotels:

 • Да представят ясно своя бизнес модел благодарение на нов набор от инструменти, включен до опциите за резервации, както и по-ясен раздел „Научете повече“. Новите съобщения помогнаха на потребителите, когато правят резервация, да разберат, че сключват договори пряко с авиокомпанията или с хотела, а не с Google (тъй като възможността да резервират полети или хотели чрез Book в Google е премахната)
 • Да помогне на потребителите ясно да виждат цените, използвани като отправна точка за изчисляване на отстъпка, когато на платформата се рекламират отстъпки 
 • Да поясни, че отзивите на Google Hotels не се проверяват.
 • Да приеме същите ангажименти за прозрачност като другите големи платформи за настаняване (Booking.com, Expedia, Airbnb) по отношение на начина, по който представя информация на потребителите (напр. относно цените, отстъпките)

Google Play Store и Google Store:

 • Да предоставят на потребителите информация за дружеството (юридическо наименование, адрес на субекта, регистрационен номер и номер по ДДС) в Google Store, както и преки и ефективни средства за комуникация, за да се свържат с дружеството (напр. телефонен оператор на живо, адрес на доставчика на услуги от ЕС, адрес на електронна поща) в Google Play Store и връзка към платформата за ОРС в двата магазина;
 • Да предоставят ясна информация за своите продукти и услуги, които са от ключово значение за потребителите преди сключването на поръчката (преддоговорна информация), като например наличието или липсата на разходи за доставка, продължителността на правото на отказ на потребителя и наличните правни гаранции за ремонт или замяна на продукти, които не са в съответствие с поръчката)
 • Ще дадат възможност на потребителите да използват платежни средства от всяка държава от ЕС, когато купуват от различните версии на Google Store в различните държави. 
 • Да пояснят как да се разглеждат версиите на Google Play Store в различните държави и да информират разработчиците за задълженията им съгласно Регламента относно блокирането на географски принцип, за да направят приложенията си достъпни в целия ЕС, както и да дадат възможност на потребителите да използват платежни средства от всяка държава от ЕС.

Що се отнася до Google Ads и Search, разясненията, предложени от Google, разсейват опасенията, изразени в общата позиция от органите за СОЗП.

Една от практиките на Google обаче все още не е в пълно съответствие с Регламента относно блокирането на географски принцип. Google прилага технически ограничения за използването на приложенията, които обикновено биха били достъпни в държавата, в която се намира временно потребителят. Google се обоснова, че когато потребители от една държава членка посещават друга държава членка, те могат да променят в Play своята държава на пребиваване веднъж годишно, за да имат достъп до местните приложения и игри на държавата, в която пътуват. Въпреки това, освен произволните ограничения на тази възможност (само веднъж годишно), в случай на такава промяна неизплатеното салдо ще бъде свързано само със старата версията на Google Play в съответната държава. Това се счита за нарушение на Регламента относно блокирането на географски принцип.

Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ще наблюдава активно изпълнението на тези ангажименти, а националните органи ще наблюдават и налагат спазването на ангажиментите, когато продължават да съществуват опасения.

26 ЯНУАРИ 2023
Common position of national authorities of the CPC Network concerning the commercial practices and terms and conditions of Google
English
(5.7 MB - PDF)
Изтегляне

 

26 ЯНУАРИ 2023
Table of changes agreed by Google
English
(114.25 KB - PDF)
Изтегляне

 

TikTok

Европейската комисия и органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите започнаха официален диалог с TikTok, за да преразгледат търговските си практики и политики, след като Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC) отправи сигнал през февруари 2022 г. относно нарушенията на правата на потребителите в ЕС от страна на приложението за споделяне на видеоклипове. Действието бе улеснено от Европейската комисия и ръководено съвместно от Комисията по конкуренция и защита на потребителите на Ирландия и агенцията за защита на потребителите на Швеция (Konsumentverket) от името на националните органи за защита на потребителите на всички държави членки.  Областите, предизвикващи особена загриженост, включват скрит маркетинг, агресивни рекламни техники, насочени към деца, и определени договорни условия в политиките на TikTok, които биха могли да се счетат за заблуждаващи и объркващи за потребителите. 

След диалога с Комисията и националните органи за защита на потребителите TikTok се ангажира да приведе своите практики в съответствие с правилата на ЕС относно рекламата и защитата на потребителите. Мерките, предприети от TikTok, ще улеснят потребителите да разпознават реклами на тяхната платформа и ще бъдат изцяло приложени до края на третото тримесечие на 2022 г. Мрежата за СОЗП ще наблюдава активно изпълнението на тези ангажименти през 2022 г. и след това, а органите за защита на данните ще продължат да бъдат компетентни да оценяват съответствието на новите политики и практики на дружеството с правилата на ЕС за защита на данните.

По-специално органите за СОЗП ще наблюдават и оценяват спазването, когато продължават да съществуват опасения, като например дали е налице достатъчна яснота относно разбирането от децата на търговските аспекти на практиките на TikTok, включително по отношение на персонализираната реклама, като се вземат предвид „5-те основни принципа за справедлива реклама за деца“.

21 ЮНИ 2022
List of commitments by TikTok to improve their practices
English
(1.07 MB - PDF)
Изтегляне

Социални медии

Тъй като все повече потребители стават обект на измами чрез социалните медии, чрез съвместно действие за СОЗП бе постигнато привеждане в съответствие с европейското законодателство за защита на потребителите на условията за ползване на Facebook и Twitter. Дружествата поеха също така ангажимент да сътрудничат бързо на органите за СОЗП, когато те им съобщават за незаконно съдържание онлайн и изискват премахването му.

9 АПРИЛ 2019
Factsheets on changes implemented by Facebook
English
(146.42 KB - PDF)
Изтегляне

Съобщение за медиите — 9.4.2019 г.

Съобщение за медиите — 15.2.2018 г.