Skip to main content

Jak zorganizowana jest Komisja

Komisja Europejska jest podzielona na departamenty, które opracowują strategie polityczne dla poszczególnych obszarów. Na czele każdego departamentu stoi komisarz. Pracami Komisji kieruje przewodniczący. 

Przywództwo polityczne

Pracom Komisji przewodzi zespół 27 komisarzy, tzw. kolegium. Wspólnie podejmują oni decyzje wytyczające polityczny kierunek działań Komisji.

Nowe kolegium komisarzy jest powoływane co pięć lat.

Przywództwo polityczne

Departamenty i agencje

Struktura Komisji opiera się na podziale na departamenty tematyczne – tak zwane dyrekcje generalne (DG), które odpowiadają za różne obszary polityki. DG opracowują i wdrażają politykę UE, przepisy unijne i programy finansowania oraz nimi zarządzają. Konkretnymi kwestiami administracyjnymi zajmują się dodatkowe służby Komisji. Programami ustanowionymi przez Komisję zarządzają agencje wykonawcze.

Pełny wykaz DG, służb Komisji i agencji wykonawczych

Departamenty i agencje

Przeniesienie agencji UE z Wielkiej Brytanii

Biura Komisji

Komisja posiada biura na całym świecie. W krajach UE Komisję reprezentują jej przedstawicielstwa. Można w nich uzyskać informacje o działaniach UE oraz zamówić broszury, ulotki i inne materiały.

Placówkami reprezentującymi Komisję poza UE (tak zwanymi delegaturami) zarządza Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Delegatury promują interesy i strategie UE oraz prowadzą wiele różnych działań informacyjnych.

Biura Komisji w UE i na całym świecie

Lokalne biura