Skip to main content

Przestrzeń kosmiczna

Co robi Komisja

Cele unijnej polityki przestrzeni kosmicznej są odpowiedzią na współczesne wyzwania: przeciwdziałanie zmianie klimatu, wspieranie innowacji technologicznych oraz zapewnianie obywatelom korzyści społeczno-gospodarczych. Technologie, dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną stały się niezbędne w życiu Europejczyków. Korzystamy z nich w telefonach komórkowych, systemach nawigacji samochodowej, oglądając telewizję satelitarną czy wypłacając pieniądze z bankomatu. Satelity dostarczają również bezpośrednich informacji w momencie wystąpienia katastrof, takich jak trzęsienia ziemi, pożary lasów lub powodzie, co umożliwia lepszą koordynację działań zespołów interwencyjnych i służb ratunkowych.

Cele

  • Wzrost wydajności w rolnictwie i rybołówstwie: zastosowanie technologii satelitarnej umożliwia lepsze mapowanie gruntów uprawnych pod kątem irygacji i prognoz plonów oraz ułatwiają kontrolę rybołówstwa. To z kolei gwarantuje lepszą jakość żywności i bezpieczeństwo przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska.
  • Pomoc regionom w dostępie do wiedzy i informacji: satelity obsługują komunikację, jeżeli rozwiązania naziemne mają ograniczone możliwości. Zmniejsza to dysproporcje między regionami, dzięki zapewnieniu dostępu do internetu społecznościom w odosobnionych regionach.
  • Poprawa reagowania kryzysowego: usługi satelitarne pomagają skrócić czas reakcji w sytuacjach nadzwyczajnych. Szybko dostępne obrazy szkód i mapy pomagają w skuteczniejszym planowaniu akcji ratowniczych i w nakierowaniu ratowników we właściwe miejsce.
  • Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu: monitorowanie środowiska dostarcza ważnych informacji na temat roślinności, prądów oceanicznych, jakości wody, zasobów naturalnych, zanieczyszczeń atmosferycznych, gazów cieplarnianych i warstwy ozonowej.
  • Poprawa bezpieczeństwa: satelitarna technologia pozycjonowania, łączność satelitarna i obserwacja Ziemi pomagają w wykrywaniu nielegalnej imigracji, zapobieganiu transgranicznej przestępczości zorganizowanej oraz zwalczaniu piractwa na morzu.
  • Zdrowie obywateli: aplikacje korzystające z technologii satelitarnej mogą znacznie poprawić opiekę zdrowotną nad pacjentami i edukację zdrowotną dzięki zdalnemu wsparciu medycznemu. Mogą one również pomóc w zapobieganiu epidemiom i ograniczaniu ich skutków.
  • Optymalizacja transportu: wysoce precyzyjna satelitarna technologia pozycjonowania w połączeniu z lepszą łącznością przyczynia się do rozwoju nowoczesnego i niezawodnego sektora transportu samochodowego, samolotowego i morskiego. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja zarządzania flotą, śledzenie statków, zapobieganie kolizjom, kontrola prędkości, wspomaganie manewrów statków itp.