Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Fuinneamh agus an Comhaontú Glas

An t-aistriú chuig fuinneamh glan

Leis an gComhaontú Glas don Eoraip, dírítear ar 3 phríomhphrionsabal le haghaidh an aistrithe chuig fuinneamh glan, rud a chuideoidh chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus a chuirfidh feabhas ar cháilíocht saoil na saoránach:

  1. soláthar fuinnimh an Aontais atá slán inacmhainne a chinntiú
  2. margadh fuinnimh an Aontais atá digitithe, idirnasctha agus comhtháthaithe ina iomláine a fhorbairt
  3. tús áite a thabhairt d’éifeachtúlacht fuinnimh, feidhmíocht fuinnimh foirgneamh a fheabhsú agus earnáil cumhachta a fhorbairt atá bunaithe ar fhoinsí inathnuaite den chuid is mó

Is iad seo a leanas príomhchuspóirí an Choimisiúin:

  • córais fuinnimh idirnasctha a fhorbairt chomh maith le greillí atá comhtháite níos fearr chun tacú le foinsí inathnuaite fuinnimh
  • teicneolaíochtaí nuálacha agus bonneagar nua-aimseartha a chur chun cinn
  • dlús a chur le héifeachtúlacht fuinnimh agus éicidhearthóireacht táirgí
  • earnáil an gháis a dhícharbónú agus comhtháthú cliste a chur chun cinn ar fud na n-earnálacha
  • tomhaltóirí a chumasú agus cuidiú leis na Ballstáit dul i ngleic leis an mbochtaineacht fuinnimh
  • caighdeáin fuinnimh an Aontais agus teicneolaíochtaí ar an leibhéal domhanda a chur chun cinn
  • lánacmhainneacht an fhuinnimh gaoithe amach ó chósta na hEorpa a fhorbairt

Ghlac an Coimisiún sraith tograí chun go mbeidh beartais aeráide, fuinnimh, iompair agus chánach an Aontais oiriúnach chun glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990. Tuilleadh eolais maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip a chur i gcrích.

Na príomhscéalta

Doiciméid

 

23 MÁRTA 2022
Factsheet: Refilling gas storage for next winter
English
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil

 

8 MÁRTA 2022
Factsheet: REPowerEU - Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy
English
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil

 

15 NOLLAIG 2021
Factsheet: Making our homes and buildings fit for a greener future
English
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil

 

15 NOLLAIG 2021
Factsheet: Delivering the Green Deal - the role of clean gases including hydrogen
English
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil