Skip to main content

Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030

Europa dorește să își pregătească întreprinderile și cetățenii pentru un viitor digital durabil și mai prosper, centrat pe factorul uman.

Programul de politică privind deceniul digital, cu ținte și obiective concrete pentru 2030, va orienta transformarea digitală a Europei:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass
Competențe

Specialiști în TIC: 20 de milioane + convergență de gen
Competențe digitale de bază: minimum 80 % din populație

Transformarea digitală a întreprinderilor

Adoptarea tehnologiei: 75 % din întreprinderile din UE utilizează cloud computing/IA/Big Data
Inovatori: creșterea întreprinderilor în curs de extindere și finanțare pentru dublarea numărului de întreprinderi „unicorn” în UE
Inovatori tardivi: peste 90 % din IMM-uri ating cel puțin un nivel de bază în materie de intensitate digitală

Infrastructuri digitale sigure și durabile

Conectivitate: Gigabit pentru toți
Semiconductori de ultimă generație: dublarea cotei deținute de UE în producția mondială
Date – servicii edge și cloud: 10 000 de noduri de rețea cu un grad ridicat de siguranță și neutre din punct de vedere climatic
Informatică: primul calculator cu accelerație cuantică

Digitalizarea serviciilor publice

Servicii publice-cheie: 100 % online
Servicii de e-sănătate: 100 % din cetățeni au acces la fișele medicale online
Identitate digitală: 80 % din cetățeni au acces la identificare electronică

Comisia va concretiza ambițiile digitale ale UE pentru 2030, apelând la:

 • traiectorii preconizate la nivelul UE și la nivel național, cu indicatori-cheie de performanță pentru a urmări progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor digitale
 • un ciclu anual de cooperare pentru monitorizarea și raportarea progreselor înregistrate  
 • proiecte multinaționale care combină investiții din partea UE, a statelor membre și a sectorului privat.

Drepturile și principiile digitale

La 26 ianuarie 2022, Comisia a propus o declarație interinstituțională solemnă privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital.

Tranziție digitală centrată pe cetățeni

Tehnologiile digitale ar trebui să protejeze drepturile cetățenilor, să sprijine democrația și să garanteze că toți actorii digitali acționează în mod responsabil și în condiții de siguranță. UE promovează aceste valori în întreaga lume.

Libertatea de alegere

Cetățenii ar trebui să beneficieze de un mediu online echitabil, să fie protejați de conținuturi ilicite și prejudiciabile și să aibă acces la mijloacele necesare pentru a interacționa cu tehnologii noi și în evoluție, cum ar fi inteligența artificială.

Siguranță și securitate

Mediul digital ar trebui să fie sigur și securizat. Toți utilizatorii, tineri și bătrâni deopotrivă, ar trebui să fie responsabilizați și protejați.

Solidaritate și incluziune

Tehnologia ar trebui să îi unească pe cetățeni, nu să creeze discrepanțe între ei. Toată lumea ar trebui să aibă acces la internet, la competențe digitale, la servicii publice digitale și la condiții de muncă echitabile.

Participare

Cetățenii ar trebui să se poată implica în procesul democratic la toate nivelurile și să dețină controlul asupra propriilor date.

Durabilitate

Dispozitivele digitale ar trebui să sprijine durabilitatea și tranziția verde. Cetățenii trebuie să fie informați cu privire la impactul asupra mediului și la consumul de energie al dispozitivelor lor.

Drepturile și principiile digitale prezentate în declarație vor completa drepturile existente, cum ar fi cele care decurg din Carta drepturilor fundamentale a UE și din legislația referitoare la protecția datelor și a vieții private. Ele vor oferi un cadru de referință cu privire la drepturile digitale ale cetățenilor, precum și orientări pentru statele membre ale UE și pentru întreprinderi cu privire la noile tehnologii. Scopul lor este să îi ajute pe toți cetățenii UE să profite la maximum de transformarea digitală.

Drepturile și principiile propuse sunt următoarele: 

 1. Plasarea cetățenilor și a drepturilor lor în centrul transformării digitale
 2. Sprijinirea solidarității și a incluziunii
 3. Asigurarea libertății de alegere online
 4. Promovarea participării la spațiul digital public
 5. Creșterea siguranței, a securității și a capacitării persoanelor
 6. Promovarea sustenabilității viitorului digital

Comisia va prezenta o evaluare a punerii în aplicare a principiilor digitale în raportul anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital. De asemenea, Comisia va realiza anual un sondaj Eurobarometru pentru a monitoriza măsurile subsecvente în statele membre. Sondajul Eurobarometru va colecta date calitative, pe baza percepției cetățenilor cu privire la modul în care principiile digitale sunt puse în practică în diferite state membre.

Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital

Mecanismul de cooperare ar include
•    un sistem de monitorizare structurat, transparent și comun, bazat pe indicele economiei și societății digitale (DESI), care va permite măsurarea progreselor înregistrate în direcția atingerii fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030
•    un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, în care Comisia evaluează progresele înregistrate și formulează recomandări privind acțiunile de întreprins
•    ajustarea foilor de parcurs strategice naționale privind deceniul digital o dată la 2 ani, în care statele membre evidențiază măsurile adoptate sau planificate în vederea atingerii obiectivelor prevăzute pentru 2030
•    un mecanism de sprijinire a implementării proiectelor multinaționale

Mai multe informații despre programul de politică

Forum de discuții: deceniul tău digital

Proiecte multinaționale

În vederea atingerii țintelor și obiectivelor digitale, Comisia Europeană va accelera și va facilita lansarea de proiecte multinaționale, la scară largă, pe care niciun stat membru nu le-ar putea elabora pe cont propriu.

Aceste proiecte ar putea

 • să combine investițiile din bugetul UE, inclusiv din Mecanismul de redresare și reziliență, din partea statelor membre și a sectorului privat
 • să abordeze lacunele identificate în materie de capacități critice ale UE
 • să sprijine o piață unică digitală interconectată, interoperabilă și sigură

Comisia a identificat o listă inițială de proiecte multinaționale, care vizează domenii precum: infrastructura de date, procesoarele cu consum redus de energie, comunicațiile 5G, calculul de înaltă performanță, comunicațiile cuantice securizate, administrația publică, tehnologia blockchain, centrele de inovare digitală și competențele digitale.

20 %

Procentul din Mecanismul de redresare și reziliență pe care fiecare țară din UE ar trebui să îl dedice tranziției digitale

Parteneriate internaționale pentru deceniul digital

UE își va promova la nivel internațional agenda digitală centrată pe oameni și va pleda pentru alinierea sau convergența cu normele și standardele UE. De asemenea, va garanta securitatea și reziliența lanțurilor sale de aprovizionare digitală și va oferi soluții globale. Acest obiectiv va fi realizat prin:

Domenii potențiale de parteneriat

6G
Tehnologia cuantică
Utilizarea tehnologiei pentru combaterea schimbărilor climatice și a provocărilor de mediu

Etapele următoare

Ca un prim pas după intrarea în vigoare a programului de politică, Comisia, împreună cu statele membre, va elabora indicatori-cheie de performanță pentru a măsura progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor digitale pentru 2030. Indicatorii-cheie de performanță vor fi consacrați într-un act de punere în aplicare care urmează să fie adoptat la începutul anului 2023.

Primul raport anual privind stadiul evoluției deceniului digital este planificat să fie adoptat în iunie 2023. Acesta va conține traiectoriile de-a lungul cărora vor fi urmărite progresele. Apoi, în termen de nouă luni, statele membre trebuie să prezinte primele foi de parcurs strategice naționale, care vor lansa ciclul de cooperare.

Documente

19 DECEMBRIE 2022
Decision establishing the Digital Decade Policy Programme 2030
English
(400.86 KB - HTML)
Descărcați
26 IANUARIE 2022
Declaration on European Digital Rights and Principles
English
(HTML)
Descărcați
6 IANUARIE 2023
Communication: 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade
English
(718.75 KB - PDF)
Descărcați