Direct la conținutul principal

Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030

alt=""

Europa dorește să își pregătească întreprinderile și cetățenii pentru un viitor digital sustenabil și mai prosper, centrat pe factorul uman.

Programul de politică privind deceniul digital, cu ținte și obiective concrete pentru 2030, orientează transformarea digitală a Europei:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass
alt=""
Competențe

Specialiști în TIC: 20 de milioane + convergență de gen

Competențe digitale de bază: minimum 80 % din populație

alt=""
Transformarea digitală a întreprinderilor

Adoptarea tehnologiei: 75 % din întreprinderile din UE ar urma să utilizeze cloud computing/IA/Big Data

Inovatori: creșterea întreprinderilor în curs de extindere și a finanțării pentru dublarea numărului de întreprinderi „unicorn” în UE

Pentru cei care adoptă tardiv tehnologiile digitale: peste 90 % din IMM-uri ar trebui să atingă cel puțin un nivel de bază în materie de intensitate digitală

alt=""
Infrastructuri digitale sigure și durabile

Conectivitate: Gigabit pentru toți

Semiconductori de ultimă generație: dublarea cotei deținute de UE în producția mondială

Date – servicii edge și cloud: 10 000 de noduri de rețea cu un grad ridicat de siguranță și neutre din punct de vedere climatic

Informatică: primul calculator cu accelerație cuantică

alt=""
Digitalizarea serviciilor publice

Servicii publice-cheie: 100 % online

Servicii de e-sănătate: 100 % din cetățeni ar trebui să aibă acces la dosarele lor medicale online

Identitate digitală: 100 % din cetățeni ar trebui să aibă acces la identificare electronică

Concretizarea deceniului digital

Programul de politică pentru 2030 privind deceniul digital stabilește un ciclu anual de cooperare pentru a atinge obiectivele și țintele comune. Acest cadru de guvernanță se bazează pe un mecanism anual de cooperare în care sunt implicate Comisia și statele membre.

Mecanismul de cooperare include:

Comisia a elaborat traiectorii la nivelul UE. Traiectoriile de referință arată cum va avansa UE conform tendințelor actuale, iar traiectoriile preconizate arată traiectoria pe care ar trebui să o urmeze progresele anuale pentru a atinge obiectivele până în 2030. Diferența dintre tendințele estimate și calea ideală îi va permite Comisiei să monitorizeze decalajul, și deci eforturile necesare.

Comisia va revizui până în 2026 obiectivele fixate pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice, economice și societale.

Proiecte multinaționale

În vederea atingerii țintelor și obiectivelor digitale, Comisia Europeană va accelera și va facilita lansarea de proiecte multinaționale, la scară largă, pe care niciun stat membru nu le-ar putea elabora pe cont propriu.

Aceste proiecte ar putea:

  • să combine investițiile din bugetul UE, inclusiv din Mecanismul de redresare și reziliență, din partea statelor membre și a sectorului privat
  • să acopere lacunele identificate în materie de capacități critice ale UE
  • să sprijine o piață unică digitală interconectată, interoperabilă și sigură

Comisia a identificat o listă inițială de proiecte multinaționale, care vizează domenii precum: infrastructura de date, procesoarele cu consum redus de energie, comunicațiile 5G, calculul de înaltă performanță, comunicațiile cuantice securizate, administrația publică, tehnologia blockchain, centrele de inovare digitală, competențele digitale și securitatea cibernetică.

În septembrie 2023 a fost publicat un prim raport privind situația programelor multianuale

Drepturile și principiile digitale

Pe 15 decembrie 2022, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a semnat Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale, împreună cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu prim-ministrul ceh, Petr Fiala, în numele președinției rotative a Consiliului.

Declarația, propusă de Comisie în ianuarie 2022, prezintă angajamentul UE față de o transformare digitală securizată, sigură și durabilă, care pune oamenii pe primul plan, în concordanță cu valorile principale și cu drepturile fundamentale ale UE.

alt=""
Tranziție digitală centrată pe om

Tehnologiile digitale ar trebui să protejeze drepturile oamenilor, să sprijine democrația și să garanteze că toți actorii digitali acționează în mod responsabil și sigur. UE promovează aceste valori în întreaga lume.

alt=""
Libertatea de alegere

Cu toții ar trebui să beneficiem de un mediu online corect, să fim protejați de conținuturi ilicite și dăunătoare și să avem mijloace de acțiune în interacțiunile cu tehnologiile noi și în evoluție precum inteligența artificială.

alt=""
Siguranță și securitate

Mediul digital ar trebui să fie sigur și securizat. Toți utilizatorii, tineri și bătrâni deopotrivă, ar trebui să fie protejați și să aibă la dispoziție mijloace de acțiune.

alt=""
Solidaritate și incluziune

Tehnologia ar trebui să ne unească, nu să ne dezbine. Toată lumea ar trebui să aibă acces la internet, la competențe digitale, la servicii publice digitale și la condiții de muncă echitabile.

alt=""
Participare

Cetățenii ar trebui să se poată implica în procesul democratic la toate nivelurile și să dețină controlul asupra propriilor date.

alt=""
Durabilitate

Dispozitivele digitale ar trebui să sprijine sustenabilitatea și tranziția verde. Ar trebui să fim informați cu privire la impactul asupra mediului și la consumul de energie al dispozitivelor pe care le folosim.

Drepturile și principiile digitale prezentate în Declarație vor completa drepturile existente, cum ar fi cele care decurg din Carta drepturilor fundamentale a UE și din legislația referitoare la protecția datelor și a vieții private. Ele vor oferi un cadru de referință cu privire la drepturile digitale ale cetățenilor, precum și orientări pentru statele membre ale UE și pentru întreprinderi cu privire la noile tehnologii. Scopul lor este să îi ajute pe toți europenii să profite la maximum de transformarea digitală.

O primă evaluare a punerii în aplicare a principiilor digitale este prezentată în Raportul din 2023 privind stadiul evoluției deceniului digital.

Comisia face anual un sondaj Eurobarometru pentru a monitoriza măsurile subsecvente în statele membre. Primul astfel de sondaj Eurobarometru a fost publicat în iunie 2023.