Skip to main content

Zahraniční věci a bezpečnostní politika

Evropská komise se intenzivně zapojuje do udržování míru, vedení diplomacie, obchodu a poskytování rozvojové pomoci na celém světě. Prostřednictvím své evropské politiky sousedství pak navíc podporuje úzkou spolupráci se sousedními zeměmi.

Rovnost žen a mužů ve světě

Mezinárodní společenství prosazuje rovnost žen a mužů jako jednu ze svých priorit. Chce tak zlepšit životní podmínky žen a dětí na celém světě.

Mezinárodní lidská práva

Lidská práva Evropská unie hájí v rámci politického dialogu s jednotlivými státy, humanitární podporou, svou rozvojovou politikou a účastí na mnohostranných fórech, jako je Organizace spojených národů.

Přístup na trhy

Přístup na trhy mimo EU je zásadní pro růst a zaměstnanost v EU. Evropská unie se zároveň snaží zachovat otevřenost svých trhů, plynulost obchodování a jeho spravedlivé podmínky.

Mírové mise

Prostřednictvím politické, logistické a ekonomické podpory plní Evropská unie vedoucí úlohu při budování míru v nejrůznějších regionech světa.