Skip to main content

Užsienio reikalų ir saugumo politika

Europos Sąjunga aktyviai dalyvauja taikos palaikymo, diplomatijos, prekybos ir paramos vystymuisi veikloje visame pasaulyje. Be to, vykdydama Europos kaimynystės politiką, ji skatina bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis.

Tarptautiniai klimato srities veiksmai

ES remia JT pastangas, susijusias su nauju klimato susitarimu, ir teikia didelį finansavimą besivystančioms šalims, kurios susiduria su klimato kaitos poveikiu.

Lyčių lygybė tarptautiniu mastu

Lyčių lygybė yra viena iš prioritetinių tarptautinio bendradarbiavimo sričių, kad būtų gerinamos moterų ir vaikų gyvenimo sąlygos visame pasaulyje.

Tarptautinės žmogaus teisės

Ginant žmogaus teises palaikomas politinis dialogas su šalimis, teikiama pagalba, įgyvendinama vystymosi politika ir dalyvaujama daugiašaliuose Jungtinių Tautų ir kitokiuose forumuose.

Patekimas į rinkas

Kad ES būtų kuriamos darbo vietos ir augtų ekonomika, itin svarbu turėti prieigą prie ES nepriklausančių šalių rinkų. ES siekia, kad rinkos būtų atviros, o prekyba vyktų sklandžiai ir sąžiningai.

Taikos palaikymas

Teikdama politinę, logistinę ir ekonominę paramą ES svariai prisideda prie taikos stiprinimo įvairiose pasaulio vietose.