Skip to main content
Akční dokument

Společné prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13 prosinec 2016 (Poslední aktualizace: 10 leden 2017)

Popis

Společné prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017

Nacházíme se na rozcestí, které je pro Evropskou unii kritické. V období mnoha globálních, ekonomických, ekologických a společenských výzev. Evropští občané proto od Evropské unie očekávají, že konkrétními kroky pomůže řešit ty největší z nich.

Mají-li naše snahy přinést výsledky tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, je nutno, aby Evropský parlament, Rada a Evropská komise pracovaly v úzkém sepětí, zejména pokud jde o legislativní proces na evropské úrovni. Právě proto jsme se (…) zavázali, že se každý rok dohodneme na určitém počtu návrhů, které chceme v legislativním procesu učinit prioritou.

Bude pokračovat práce na všech legislativních návrzích, vybrané iniciativy však budeme v rámci legislativního procesu projednávat prioritně ve snaze zajistit, aby se u nich podařilo dosáhnout zásadního pokroku a byly pokud možno přijaty do konce roku 2017. Jsou jimi:

Na politické úrovni bude provádění společného prohlášení monitorováno společně a pravidelně na schůzích předsedů tří orgánů, které se uskuteční v březnu, červenci a listopadu 2017.

Soubory

13 PROSINEC 2016
Společné prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017
čeština
(234.35 KB - PDF)
Stáhnout
27 ZÁŘÍ 2017
Projev o stavu Unie 2017: Zpráva o provádění politik (13. září 2017)
čeština
(HTML)
Stáhnout