Skip to main content
Actiedocument

Gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017

Bijzonderheden

Datum publicatie
13 december 2016 (Laatste update: 10 januari 2017)

Beschrijving

Gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017

We bevinden ons op een cruciaal moment voor de Europese Unie. Het is een tijd van vele mondiale, economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Europese burgers verwachten dan ook dat de Europese Unie een concreet verschil maakt door bij te dragen aan de aanpak van de grootste van deze uitdagingen.

Om resultaten te boeken op de gebieden waar dit het meeste nodig is, is het noodzakelijk dat het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie nauw samenwerken, met name wat het Europese wetgevingsproces betreft. Daarom hebben wij ons er (…) toe verbonden om ieder jaar overeenstemming te bereiken over een aantal voorstellen die wij in het wetgevingsproces met prioriteit willen behandelen.

Terwijl de werkzaamheden met betrekking tot alle wetgevingsvoorstellen zullen worden voortgezet, zullen de volgende initiatieven in het wetgevingsproces een prioritaire behandeling krijgen, zodat aanzienlijke vooruitgang en zo mogelijk afronding ervan voor het einde van 2017 worden gewaarborgd:

Om de uitvoering van de gezamenlijke verklaring gezamenlijk regelmatig te monitoren op politiek niveau, zullen de voorzitters van de drie instellingen regelmatig bijeenkomen: in maart, juli en november 2017.

Bestanden

13 DECEMBER 2016
Gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017
Nederlands
(236.83 KB - PDF)
Downloaden
27 SEPTEMBER 2017
Staat van de Unie 2017: Stand van zaken politieke prioriteiten (13 september 2017)
Nederlands
(HTML)
Downloaden