Skip to main content

Plean Infheistíochta don Fhuinneamh

Sonraí

Part of collection
Dáta foilsithe
22 Iúil 2016

Cur síos

Samplaí de thionscadail agus de ghníomhaíochtaí a fuair tacaíocht

Gaoth amach ón gcósta Galloper (RA)

Feirm ghaoithe mheánmhéide amach ón gcósta a dhearadh, a thógáil agus a oibriú sa RA, le maoiniú BEI faoi CEIS de € 317 milliún.

Capenergie 3 Fund (an Fhrainc)

Infheistiú i dtionscadail fuinnimh in-athnuaite bheaga go mheánmhéide sa Fhrainc agus ar fud an Aontais Eorpaigh, le maoiniú BEI faoi CEIS de € 50 milliún.

Gaoth amach ón gcósta Nobel (an Bheilg)

An dara céim de Belwind, feirm ghaoithe mhór amach ón gcósta a chur i bhfeidhm, le maoiniú BEI faoi CEIS de €100 milliún.

Tuilleadh tionscadal

Comhaid

2 LÚNASA 2016
Infheistiú i mbonneagair fuinnimh, éifeachtúlacht fuinnimh agus fuinneamh in-athnuaite
Gaeilge
(211.78 KB - PDF)
Íoslódáil