Přejít na hlavní obsah
Tisková zpráva20. března 2024Generální ředitelství pro komunikaciOdhadovaná doba čtení: 1 min

Řešení nedostatku pracovních sil a kvalifikovaných pracovníků v EU

A young trainee in a hi-viz jacket working on a wall in Seville

 

Všechny členské státy EU se v současnosti potýkají s nedostatkem pracovních sil a pracovníků s potřebnou kvalifikací. Téměř dvě třetiny (63 %) malých a středních podniků v nedávném průzkumu uvedly, že nemohou najít zaměstnance s dovednostmi, které potřebují. Komise kromě toho identifikovala 42 povolání, kde chybí pracovníci nejvíce. V zájmu řešení této situace předložila akční plán, v němž jsou uvedena klíčová opatření, která by EU, členské státy a sociální partneři měli přijmout v krátkodobém až střednědobém horizontu. Uvolní se tím potenciál růstu EU, podpoří její konkurenceschopnost a zlepší příležitosti pro všechny

Mezi pět oblastí činnosti patří: 

  1. Opatření k aktivaci nedostatečně zastoupených osob na trhu práce 
  1. Poskytování podpory pro rozvoj dovedností, odbornou přípravu a vzdělávání 
  1. Zlepšování pracovních podmínek 
  1. Zlepšení spravedlivé mobility pracovníků a účastníků vzdělávání v rámci EU 
  1. Přilákání schopných lidí ze zemí mimo EU 

Akční plán byl konzultován se sociálními partnery, což byl zásadní předpoklad pro pochopení potřeb pracovníků a řešení problémů na trhu práce. Navazuje rovněž na řadu iniciativ, které EU, členské státy a sociální partneři již zavedli, včetně Evropské agendy dovedností, Paktu pro dovednosti a Evropského roku dovedností. Provedení navrhovaných opatření je nezbytné k tomu, aby EU dosáhla svých hlavních cílů pro rok 2030, které si v oblasti dovedností a zaměstnanosti stanovila, tj. alespoň 78 % obyvatelstva ve věku 20 až 64 let by mělo být zaměstnáno a 60 % dospělých by mělo každý rok projít odborným školením. 

Další informace 

Hospodářství ve prospěch lidí 

Tisková zpráva: Komise představila akční plán pro řešení nedostatku pracovních sil a dovedností v EU 

Sociální dialog 

Evropský rok dovedností 

Pakt pro dovednosti 

Evropská agenda dovedností 

Summit sociálních partnerů ve Val Duchesse 2024

Podrobnosti

Datum zveřejnění
20. března 2024
Autor /Autorka
Generální ředitelství pro komunikaci