Skip to main content
Generální ředitelstvíCOMM

Komunikace

Generální ředitelství pro komunikaci Evropské Komise odpovídá za to, aby veřejnost a vnější subjekty byly obeznámeny s politikami EU a jejich smyslem. Informuje Komisi o politickém vývoji ve světě a trendech ve veřejném mínění a sdělovacích prostředcích. 

Oblast činnosti

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2020–2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během předešlého roku

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

Kontaktní středisko Europe Direct

Přečtěte si výroční zprávy o činnosti, kde najdete statistické údaje o dotazech vyřízených kontaktním střediskem Europe Direct.

Vedení a organizace

1 BŘEZEN 2023
Communication - Organisation chart
English
(613.13 KB - PDF)
Stáhnout

Kontakt

Jméno/Název
Generální ředitelství pro komunikaci
Telefonní číslo
+32 2 299 11 11 (ústředna Evropské komise)
Poštovní adresa
Generální ředitelství pro komunikaci, Evropská komise, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie