Direct la conținutul principal

Evaluarea legislației

Evaluările analizează cât de eficientă este o acțiune UE – o reglementare, o politică sau un program. Verificarea adecvării este un tip de evaluare în care se analizează mai multe acțiuni conexe.

De ce este necesară evaluarea?

Comisia verifică dacă anumite reglementări, politici și programe de cheltuieli sunt adecvate scopului și dacă aduc schimbările scontate pentru cetățenii și întreprinderile europene, cu costuri minime.

Rezultatele evaluărilor ajută Comisia să decidă dacă acțiunile UE trebuie menținute sau modificate.

Better regulation: why and how
REFIT - Către norme UE mai simple și mai puțin costisitoare

Evaluarea sau verificarea adecvării

În cadrul evaluării, Comisia analizează dacă o anumită reglementare/ politică/ măsură de finanțare europeană:

  • este eficace (dacă își atinge obiectivele)
  • este eficientă (raportul dintre costuri și beneficii)
  • este relevantă (dacă răspunde nevoilor părților interesate)
  • este coerentă (în ce măsură se conjugă cu alte acțiuni)
  • aduce valoare adăugată (ce beneficii aduce intervenția UE)

Verificarea adecvării este un tip de evaluare care analizează mai multe acțiuni conexe: constată interacțiunile dintre diferite reglementări, politici și programe, identifică eventuale inconsecvențe sau sinergii și estimează impactul lor colectiv.

Evaluările viitoare

Evaluările viitoare sunt comunicate publicului prin foi de parcurs și sunt planificate pe o perioadă de câțiva ani.

Planificarea evaluărilor

Ce puteți face dumneavoastră

Vă puteți exprima părerea cu privire la evaluările și verificările adecvării planificate și puteți participa la consultările publice legate de evaluările în curs.

Contribuția dvs. la procesul legislativ

Asigurarea calității

Orientările privind o mai bună legiferare și setul de instrumente care le însoțesc, create în 2015, furnizează standarde comune de calitate pentru activitățile de evaluare desfășurate de Comisie.

Orientări pentru o mai bună legiferare – Orientări privind evaluarea: capitolul 6
Setul de instrumente pentru o legiferare mai bună – Evaluările și verificările adecvării: capitolul 6

Comitetul de analiză a reglementării examinează calitatea evaluărilor și a verificărilor adecvării și emite avize cu privire la acestea.

Comitetul de analiză a reglementării

Rezultatele evaluărilor

Principalele rezultate ale evaluărilor sunt rezumate în documente de lucru ale serviciilor Comisiei, care sunt publicate pe site-ul EUR-Lex. Adesea, acestea se bazează pe rapoarte de evaluare elaborate pentru Comisie de către contractanți externi. Rapoartele sunt publicate pe site-ul EU Bookshop.