Skip to main content
Logotip Europske komisije

Evaluacija zakona

Evaluacijama se ocjenjuje uspješnost aktivnosti EU-a: zakona, politike ili programa. Provjerom prikladnosti ocjenjuje se nekoliko povezanih aktivnosti.

Zašto Komisija provodi evaluaciju

Komisija ocjenjuje jesu li pojedini zakoni, politike i aktivnosti potrošnje svrsishodni te jesu li uz najmanji trošak pružili željene promjene europskim poduzećima i građanima.

Rezultati evaluacije pomažu Komisiji u odlučivanju trebaju li se aktivnosti EU-a nastaviti ili promijeniti.

Better regulation: why and how
REFIT – Pojednostavnjivanje zakonodavstva EU-a i smanjenje troškova

Evaluacija ili provjera prikladnosti

Evaluacijom se ocjenjuje konkretan zakon, politika ili program financiranja EU-a u pogledu:

  • učinkovitosti (jesu li se aktivnostima EU-a postigli ciljevi)
  • djelotvornosti (koji su troškovi i koristi)
  • relevantnosti (odgovara li potrebama dionika)
  • usklađenosti (može li se dobro kombinirati s drugim aktivnostima)
  • dodane vrijednosti EU-a (kakva je korist od djelovanja na razini EU-a).

Provjera prikladnosti vrsta je evaluacije kojom se ocjenjuje nekoliko povezanih aktivnosti, a prvenstveno interakcija različitih zakona, politika i programa, moguće nedosljednosti ili sinergije te njihov zajednički učinak.

Predstojeće evaluacije

Javnosti se priopćavaju u obliku planova evaluacija te se planiraju na višegodišnjoj razini.

Planiranje evaluacija

Kako dati svoj doprinos

Svatko može dati mišljenje o planovima evaluacija i provjerama prikladnosti te sudjelovati u javnim raspravama o tekućim evaluacijama.

Have your say on Commission initiatives

Osiguranje kvalitete

U smjernicama za bolju regulativu i priloženom paketu instrumenata (2015.) sadržani su zajednički standardi kvalitete kada Komisija ocjenjuje provedbu svojih aktivnosti.

Smjernice za bolju regulativu – Smjernice za evaluaciju: poglavlje 6.
Paket instrumenata za bolju regulativu – Evaluacije i provjere prikladnosti: poglavlje 6.

Odbor za nadzor regulative razmatra glavne evaluacije i provjere prikladnosti te iznosi mišljenja o njihovoj kvaliteti.

Odbor za nadzor regulative

Rezultati evaluacija

Glavni zaključci evaluacija sažeti su u radnim dokumentima službi Komisije, koji se objavljuju na EUR-Lexu. Često se temelje na evaluacijskim izvješćima koje za Komisiju pripremaju vanjski suradnici, a mogu se pronaći u knjižari EU bookshop.