Skip to main content

Wetgeving evalueren

Bij een evaluatie wordt een analyse gemaakt van de prestaties van een EU-maatregel: een wet, beleidsmaatregel of programma. Een fitness check is een evaluatie waarbij verschillende samenhangende acties gezamenlijk worden geanalyseerd.

Waarom de Commissie wetgeving evalueert

De Commissie beoordeelt of Europese wetten, beleidsmaatregelen en financieringsactiviteiten wel op het beoogde doel zijn afgestemd en of de gewenste veranderingen voor de Europese bedrijven en burgers wel zo goedkoop mogelijk worden bereikt.

Deze evaluaties helpen de Commissie te beslissen of de EU bepaalde maatregelen moet voortzetten of juist aanpassen of schrappen.

Better regulation: why and how
REFIT – EU-wetgeving: eenvoudiger en goedkoper

Evaluatie of fitness check?

Bij een evaluatie worden wetten, beleidsmaatregelen of financieringsprogramma's van de EU afzonderlijk bekeken op:

  • doeltreffendheid (worden de doelstellingen bereikt?)
  • efficiëntie (wat zijn de kosten en de baten?)
  • relevantie (wordt voldaan aan de behoeften van de stakeholders?)
  • samenhang (hoe goed is de afstemming op andere acties?)
  • toegevoegde waarde voor de EU (wat zijn de voordelen van maatregelen op EU-niveau?)

Een fitness check (of "geschiktheidscontrole") is een evaluatie waarbij allerlei maatregelen samen worden geanalyseerd. Het accent ligt op de interactie tussen de verschillende wetten, beleidsmaatregelen en programma’s, hun tegenstrijdigheden en synergieën, en de totaalimpact ervan.

Geplande evaluaties

Deze worden bekendgemaakt via de routekaarten voor evaluatie, die op meerjarenbasis worden gepland.

Evaluatieplanning

Zelf een bijdrage leveren

Iedereen kan feedback geven over geplande evaluaties en fitness checks, en meedoen aan openbare raadplegingen over lopende evaluaties.

Inspraak

Zorgen voor kwaliteit

De richtsnoeren voor betere regelgeving en de bijbehorende toolbox (2015) definiëren een gemeenschappelijke kwaliteitsnorm voor de evaluatie door de Commissie van haar activiteiten.

Richtsnoeren voor betere regelgeving – Evaluatierichtsnoeren: hoofdstuk 6
Toolbox voor betere regelgeving – Evaluaties en geschiktheidscontroles: hoofdstuk 6

De Raad voor regelgevingstoetsing kijkt naar de kwaliteit van grote evaluaties en geschiktheidscontroles en doet aanbevelingen.

Raad voor regelgevingstoetsing

Evaluatieresultaten

De belangrijkste conclusies van de evaluaties worden samengevat in werkdocumenten die via EUR-Lex worden gepubliceerd. Vaak zijn ze gebaseerd op evaluatieverslagen die in opdracht van de Commissie door externe bureaus worden opgesteld. Die evaluatieverslagen verschijnen op EU Bookshop.