Pāriet uz galveno saturu

ES politika attiecībā uz pilsētvidi
Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgas pilsētas, arī informācija par iniciatīvām “Eiropas Zaļā galvaspilsēta” un “Eiropas zaļā lapa” un pilsētvides salīdzināmās novērtēšanas rīku.

ES rīcība attiecībā uz pilsētām un to pielāgošana klimata pārmaiņām
ES un starptautiskās iniciatīvas, kuru mērķis ir radīt ilgtspējīgu pilsētvidi, kā arī mazināt klimata pārmaiņu radītās sekas pilsētzonās un pielāgoties tām. 

Ēku energoefektivitāte
Tiesību akti par ēku energopatēriņa samazināšanu, energoefektīvu renovācijas pasākumu finansēšana, energoefektivitātes sertifikāti un ēku energoefektivitātes uzraudzība visā Eiropā.