Skip to main content

Ekoloģisko rādītāju pārvaldība un sertifikācija

Kā iegūt sertifikātu par atbilstību ES vides vadības un audita sistēmai.