Skip to main content

ELi linnakeskkonnapoliitika
ELi poliitika, mis edendab ELis säästvate linnade arendamist, sh teave Euroopa rohelise pealinna ja Euroopa rohelise lehe auhinna kohta ning linnakeskkonna võrdlusvahend.

ELi meetmed, mis käsitlevad linnasid ja nende kohanemist kliimamuutustega
ELi ja rahvusvahelised algatused, mis aitavad arendada säästvaid linnakeskkondi ning linnapiirkondadel kohaneda kliimamuutuste mõjuga ja seda leevendada. 

Energiatõhusad hooned
Õigusaktid, mis käsitlevad hoonete energiatarbimise vähendamist, energiatõhusa renoveerimise rahastamist, energiamärgiseid ning Euroopa hoonete energiatõhususe jälgimist.