Skip to main content

Normen en beginselen

In al haar werk hanteert de Commissie bepaalde beginselen met betrekking tot: transparantie, talenbeleid, digitale transformatie, milieu, gelijke kansen en ethisch gedrag.

Documenten

Governance in the European Commission

The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.