Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Стандарти и принципи на работата

В своята работа Комисията се ръководи от определени принципи — прозрачност, езиково покритие, цифрова трансформация, околна среда, равни възможности и етично поведение.

Документи

Governance in the European Commission

The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.