Skip to main content

Konzultácie

Vyhľadávajte v databáze iniciatív, ktoré sú predmetom verejnej konzultácie a zapojte sa do jednotlivých fáz procesu tvorby politík a právnych predpisov poskytnutím spätnej väzby.

Prispievanie k tvorbe právnych predpisov verejnými konzultáciami a spätnou väzbou

Existujú rôzne možnosti, ako prispieť k tvorbe právnych predpisov EÚ v rôznych fázach – od prípravnej fázy až po návrhy nových právnych predpisov a hodnotenia toho, ako fungujú existujúce právne predpisy.

Občania sa môžu zapojiť do verejných konzultácií a rôznych mechanizmov poskytovania spätnej väzby v priebehu celého politického cyklu a nahliadnuť do príslušných dokumentov, ako aj adresovaných príspevkov.

Hľadajte otvorené a uzavreté konzultácie a možnosti  spätnej väzby alebo sa prihláste na odber e-mailových upozornení a budete informovaní o každej novej konzultácii.

Získajte viac informácií o rozličných spôsoboch, ktorými môžete prispieť k procesu tvorby právnych predpisov.

Takisto môžete kedykoľvek Komisii zaslať svoj názor na to, ako zabezpečiť účinnejšie a efektívnejšie právne predpisy EÚ použitím online nástroja Obmedzme záťaž – vyjadrite sa!

Zvýšenie účasti občanov a zainteresovaných strán na tvorbe politík je dôležitým cieľom programu Komisie pre lepšiu právnu reguláciu.