Skip to main content

Konsultacijos

Ieškokite iniciatyvų, dėl kurių rengiamos viešos konsultacijos, ir dalyvaukite įvairiuose teisėkūros ir politikos rengimo proceso etapuose pateikdami atsiliepimą.

Prisidėti prie teisėkūros proceso dalyvaujant viešose konsultacijoseir teikiant atsiliepimus

Yra įvairių galimybių prisidėti prie ES teisėkūros proceso skirtingais etapais – pasirengimo, naujų teisės aktų pasiūlymų teikimo, vertinimo, kaip galiojantys teisės aktai veikia.

Piliečiai gali dalyvauti viešose konsultacijose ir naudotis įvairiais grįžtamojo ryšio mechanizmais visais politikos ciklo etapais, taip pat susipažinti su susijusiais dokumentais ir gauta informacija.

Ieškokite vykstančių ir baigtų konsultacijų, galimybių teikti atsiliepimus arba užsisakykite pranešimus e. paštu, kad sužinotumėte apie visas naujas konsultacijas.

Sužinokite apie įvairiausius būdus, kuriais galite prisidėti prie teisėkūros proceso.

Jūs taip pat raginami bet kuriuo metu išsakyti Komisijai savo nuomonę, kaip pasiekti, kad ES teisės aktai būtų veiksmingesni. Tam užpildykite formą „Palengvinkite naštą – išsakykite savo nuomonę“.

Aktyvesnis piliečių ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimas teisėkūros procese ir rengiant politiką yra svarbus Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės tikslas.