Přejít na hlavní obsah

Konzultace

Vyhledejte v naší databázi iniciativy, které vás zajímají a jsou právě předmětem veřejné konzultace. Svou účastí na některé z nich máte možnost se podílet na tvorbě právních předpisů a politik v různých fázích legislativního procesu.

Jak se podílet na tvorbě právních předpisů – připomínky v rámci veřejných konzultací

Přispět k tvorbě právních předpisů EU je možné různými způsoby a v různých fázích celého procesu – od přípravné fáze až po návrhy nových právních předpisů a také v rámci hodnocení toho, jak se stávající právní předpisy osvědčily.

Občané mohou zaslat své připomínky v rámci veřejných konzultací a prostřednictvím dalších mechanismů zpětné vazby během celého cyklu tvorby politiky. Mají rovněž možnost se seznámit se souvisejícími dokumenty a příspěvky, které zaslali ostatní.

Podívejte se, které veřejné konzultace právě probíhají a které již byly uzavřeny, a vyhledejte další možnosti, jak Komisi zaslat zpětnou vazbu. Přihlaste se k odběru upozornění o konání nových konzultací, které vám budeme zasílat e-mailem.

Získejte více informací o dalších možnostech, jak se můžete podílet na tvorbě právních předpisů EU.

Kromě toho můžete Komisi kdykoli zaslat svůj názor na to, jak zvýšit účinnost a účelnost právních předpisů EU - vyplňte online formulář na stránce Lighten the Load – Have Your Say!

Zvyšování účasti občanů a zainteresovaných stran na tvorbě právních předpisů a politik je důležitým cílem programu Komise pro zlepšování právní úpravy.