Skip to main content

Posvetovanja

Poiščite v podatkovni zbirki pobude, o katerih poteka javno posvetovanje, in pošljite svoje mnenje.

Sodelovanje pri pripravi zakonodaje: javna posvetovanja in sporočanje mnenj

Sodelovanje pri pripravi zakonodaje EU je v različnih oblikah možno od pripravljalne faze aktov do predlogov novih predpisov in ocen uspešnosti obstoječih.

V celotnem ciklusu priprave zakonodaje so državljanom na voljo javna posvetovanja in razni drugi mehanizmi sporočanja mnenj, ogledajo si lahko tudi referenčne dokumente in prispevke drugih državljanov.

Oglejte si odprta in zaključena posvetovanja, možnosti za sporočanje mnenj, naročite se na elektronska obvestila o novih posvetovanjih.

Spoznajte vse možnosti sodelovanja pri pripravi zakonodaje.

Evropska komisija vas tudi vabi, da ji sporočite svoje predloge o tem, kako do učinkovitejših in uspešnejših predpisov EU: uporabite obrazec Zmanjšajte breme – povejte svoje mnenje.

Močnejša udeležba državljanov in deležnikov v pripravi zakonodaje in politike je pomemben cilj prizadevanj Evropske komisije za boljše pravno urejanje.