Przejdź do treści głównej

Konsultacje

Przeglądaj bazę danych zawierającą informacje o inicjatywach, które są przedmiotem konsultacji społecznych, i weź udział w poszczególnych etapach procesu stanowienia prawa i kształtowania polityki, przekazując swoje uwagi.

Udział w procesie stanowienia prawa w drodze konsultacji społecznychi przekazywanie informacji zwrotnych

Istnieje wiele możliwości uczestniczenia w unijnym procesie stanowienia prawa na jego różnych etapach – począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez wnioski ustawodawcze dotyczące nowych przepisów, a skończywszy na ocenie funkcjonowania istniejących przepisów.

Obywatele mogą brać udział w konsultacji społecznych lub w inny sposób przekazywać informacje zwrotne na każdym z etapów kształtowania polityki, a także zapoznawać się z dokumentami oraz z informacjami zwrotnymi przekazanymi przez innych użytkowników.

Przeglądaj bieżące i zarchiwizowane konsultacje, wypróbuj inne systemy przekazywania informacji zwrotnych lub zamów powiadomienia e-mailowe o wszystkich nowych konsultacjach społecznych.

Dowiedz się, jak jeszcze możesz wziąć udział w procesie stanowienia prawa.

W każdej chwili możesz również przekazać Komisji swoje uwagi dotyczące doskonalenia unijnych przepisów prawnych i zwiększania ich skuteczności za pośrednictwem strony „Lighten the Load – Have Your Say!” (Zmniejsz obciążenia administracyjne – wyraź swoją opinię).

Aktywne uczestnictwo obywateli i zainteresowanych podmiotów w procesie kształtowania prawa i polityki jest ważnym celem programu Komisji dotyczącego lepszego stanowienia prawa.