Skip to main content

Avaruus

Euroopan komission toimet

EU:n avaruuspolitiikalla pyritään vastaamaan eräisiin tämän päivän kiireellisimpiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, teknologisen innovoinnin edistämiseen ja sosioekonomisten hyötyjen tarjoamiseen ihmisille. Avaruusteknologiasta, -datasta ja -palveluista on tullut välttämätön osa eurooppalaisten elämää. Hyödynnämme niitä esimerkiksi matkapuhelimissa ja autojen navigointijärjestelmissä, satelliittitelevision katselemisessa ja käteisnostoissa. Satelliittien kautta saadaan myös reaaliaikaista tietoa maanjäristysten, metsäpalojen tai tulvien kaltaisista katastrofeista, mikä parantaa hätä- ja pelastuspalvelujen välistä koordinointia.

Tavoitteet

  • Maatalouden ja kalastuksen tehostaminen: satelliitteja hyödyntävillä sovelluksilla parannetaan kastelua tarvitsevan viljelymaan kartoitusta, satoennusteita ja kalastuksen valvontaa. Näin taataan parempi elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus ja samalla suojellaan ympäristöä.
  • Alueiden auttaminen tietojen ja taitojen hankkimisessa: satelliitit tukevat viestintää, kun maanpäälliset ratkaisut ovat rajallisia. Tämä vähentää alueellista epätasapainoa palvelemalla syrjäseutujen yhteisöjä, joilla ei ole internet-yhteyttä.
  • Kriisinhallintavalmiuksien parantaminen: satelliittipalvelut nopeuttavat reagoimista hätätilanteisiin. Nopeasti saatavat kuvat aiheutuneista vahingoista ja arviointikartat tehostavat suunnittelu- ja avustustoimia ja auttavat ohjaamaan pelastuspalveluja.
  • Ympäristön suojeleminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen: ympäristön seurannalla saadaan elintärkeää tietoa kasvillisuudesta, merivirroista, veden laadusta, luonnonvaroista, ilmakehän saasteista, kasvihuonekaasuista ja otsonikerroksesta.
  • Turvallisuuden parantaminen: satelliittipaikannus, satelliittiviestintä ja maahavainnointi auttavat havaitsemaan laitonta maahanmuuttoa, estämään rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta ja torjumaan merirosvousta.
  • Ihmisten terveyden parantaminen: avaruussovellukset voivat parantaa merkittävästi potilaiden terveydenhuoltoa ja terveyskasvatusta etäältä tapahtuvan lääketieteellisen tuen avulla. Niistä on apua myös tautien puhkeamisen estämisessä ja leviämisen rajoittamisessa.
  • Liikenteen optimointi: erittäin tarkka satelliittipaikannus yhdessä parannettujen viestintäominaisuuksien kanssa tukee osaltaan nykyaikaista ja luotettavaa auto-, lento- ja laivaliikennettä. Sillä voidaan optimoida kalustonhallintaa, alusten jäljitettävyyttä, törmäyksen estoa, nopeusvalvontaa ja alusten avustettua ohjausta.