Skip to main content

Ruimtevaart

Wat de Commissie doet

Met haar ruimtevaartbeleid wil de EU de grote problemen van vandaag, zoals de klimaatverandering, aanpakken. Het beleid moet technologische innovatie stimuleren en de maatschappij praktisch en financieel voordeel opleveren. Ruimtevaarttechnologie, -gegevens en -diensten zijn in het leven van de Europeanen onmisbaar geworden. We hebben ze nodig om mobiel te bellen, te navigeren, televisiebeelden de wereld over te sturen en bankzaken te doen. Satellieten leveren ook onmiddellijk informatie bij rampen zoals aardbevingen, bosbranden of overstromingen, en helpen om reddingsacties te coördineren.

Doelstellingen

  • Efficiëntere landbouw en visserij: Applicaties op basis van satellieten helpen bij het irrigeren van gewassen, het voorspellen van de oogst en het controleren van de visserij. Dat is goed voor de voedselkwaliteit, de voedselzekerheid en het milieu.
  • Kennis en informatie voor alle regio's: Satellietcommunicatie werkt ook op plaatsen waar traditionele kanalen tekortschieten. Dat is goed voor afgelegen gebieden zonder internettoegang en vermindert de regionale ongelijkheid.
  • Crisisbestrijding: Dankzij satellietdiensten kunnen hulpdiensten sneller ingrijpen bij rampen. Met actuele foto's en kaarten vinden reddingswerkers beter de weg en kunnen ze hun optreden efficiënter organiseren.
  • Milieu- en klimaatbescherming: Milieubewaking vanuit de ruimte verschaft ons onmisbare informatie over plantengroei, oceaanstromingen, waterkwaliteit, natuurlijke hulpbronnen, luchtvervuiling, broeikasgassen en de ozonlaag.
  • Veiligheid: Satellietnavigatie, satellietcommunicatie en aardobservatie helpen om illegale immigratie op te sporen, georganiseerde criminaliteit te voorkomen en piraterij op zee te bestrijden.
  • Volksgezondheid: Ruimtevaarttechnologie maakt medische zorg en gezondheidseducatie op afstand mogelijk, en kan helpen bij de aanpak van epidemieën.
  • Geoptimaliseerd vervoer: In combinatie met de steeds betere communicatiemogelijkheden zorgt de accurate satellietnavigatie te land, ter zee en in de lucht voor een moderne en betrouwbare vervoerssector. De technologie optimaliseert het vlootbeheer, maakt vaartuigen traceerbaar, voorkomt botsingen, controleert vaarsnelheden en helpt loodsen.