Skip to main content

Klimato politika ir žaliasis kursas

Siekiant poveikio klimatui neutralumo

Norint pasiekti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus, išmetamųjų teršalų kiekis turi būti sumažintas visuose sektoriuose, pradedant pramone ir energetika, baigiant transportu ir ūkininkavimu. Klimato kaita yra pasaulinė grėsmė ir atsakas į ją turi būti pasaulinis. Todėl ES aktyviai bendradarbiauja su savo tarptautiniais klimato srities partneriais ir juos remia, visų pirma įgyvendindama Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC) ir Paryžiaus susitarimą. Kartu su klimato kaitos švelninimo veiksmais ES imasi prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų, kad spręstų dėl neišvengiamo klimato kaitos poveikio kylančius uždavinius.

Plačiau apie ES klimato politiką

Europos Komisija priėmė pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama, kad ES klimato, energetikos, transporto ir mokesčių politika būtų pertvarkyta taip, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 procentais, palyginti su 1990 m. lygiu. Daugiau informacijos apie Europos žaliojo kurso įgyvendinimą.

Pati Komisija prisijungė prie Europos klimato pakto ir įsipareigojo iki 2030 m. pasiekti, kad jos veiklos poveikis klimatui taptų neutralus. 2022 m. balandžio mėn. priimtame komunikate ir veiksmų plane dėl Komisijos žalinimo Komisija įsipareigojo palaipsniui sumažinti savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 60 proc., palyginti su 2005 m., ir kompensuoti visus 2030 m. likusius savo išmetamus teršalus aukštos kokybės sertifikuotu anglies dioksido absorbavimu.

Dėmesio centre

Dokumentai

 

18 KOVAS 2022
Factsheet: Climate Law
English
(PDF)
Parsisiųsdinti

 

18 KOVAS 2022
Factsheet: Climate Pact
English
(PDF)
Parsisiųsdinti

 

12 GRUODIS 2020
Factsheet: Climate Diplomacy
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

17 RUGSĖJIS 2020
Factsheet: The 2030 Climate Target Plan: A Vision for Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

4 KOVAS 2020
Komisijos pasiūlymas dėl reglamento. Europos klimato teisės aktas
lietuvių
(396.63 KB - HTML)
Parsisiųsdinti