Skip to main content

Európska digitálna identita

Digitálna identita pre všetkých Európanov

Osobná digitálna peňaženka pre občanov a obyvateľov EÚ

Európsku digitálnu identitu budú môcť využívať občania EÚ, osoby s pobytom v EÚ a podniky EÚ, ktoré chcú preukázať svoju identitu alebo potvrdiť určité osobné informácie. Môže sa používať v súvislosti s online aj offline verejnými a súkromnými službami v celej EÚ.

Každý občan EÚ a osoba s pobytom v EÚ bude môcť používať osobnú digitálnu peňaženku.

Vždy, keď nás aplikácia alebo webová stránka požiada o vytvorenie novej digitálnej totožnosti alebo o jednoduché prihlásenie sa cez veľkú platformu, nevieme, čo sa s našimi údajmi v skutočnosti deje. Komisia preto navrhne vytvoriť bezpečnú európsku elektronickú identitu, ktorej budeme dôverovať a ktorú každý občan môže využiť kdekoľvek v Európe pri akejkoľvek činnosti od platenia daní až po prenajatie bicykla. Vďaka tejto technológii si budeme môcť skontrolovať, aké dáta sa používajú a ako.

Prejav predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o stave únie zo dňa 16. septembra 2020.
Ursula von der Leyen President of the European Commission

Prínosy európskej digitálnej identity

Právo každej osoby, ktorá vlastní národný preukaz totožnosti, mať digitálnu identitu, ktorá je uznávaná kdekoľvek v EÚ

Jednoduchý a bezpečný spôsob kontroly toho, koľko informácií chcete zdieľať s poskytovateľmi služieb, ktorí tieto informácie požadujú

Dostupná prostredníctvom digitálnej peňaženky v aplikáciách pre mobily a iných zariadeniach s cieľom:

 • zabezpečovať identifikáciu online a offline
 • uchovávať a poskytovať informácie, ktoré poskytujú štátne orgány, napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť
 • uchovávať a poskytovať informácie poskytované dôveryhodnými súkromnými zdrojmi
 • využívať informácie na preukázanie práva na pobyt, prácu alebo štúdium v určitom členskom štáte

Prečo je to potrebné?

Hlavné zásady

K dispozícii pre všetkých občanov EÚ, občanov s pobytom alebo podnikom v EÚ, ktorí ju chcú používať

Široko použiteľná ako spôsob identifikácie alebo na potvrdenie určitých osobných atribútov na účel prístupu k verejným a súkromným digitálnym službám v celej EÚ

Používatelia majú plnú kontrolu nad tým, ktoré aspekty svojej identity, údaje a certifikáty chcú poskytnúť tretím stranám, a získať prehľad o tomto zdieľaní údajov

Praktické využitie

Európsku digitálnu identitu možno použiť v celom rade prípadov. Príklad:

 • verejné služby, ako je žiadosť o vydanie rodného listu alebo lekárskeho potvrdenia, nahlásenie zmeny adresy
 • otvorenie bankového účtu 
 • podanie daňového priznania
 • predloženie prihlášky na univerzitu či už v domovskej krajine alebo v inom členskom štáte
 • uloženie lekárskeho predpisu, ktorý možno použiť kdekoľvek v EÚ 
 • preukázanie veku
 • prenájom auta prostredníctvom digitálneho vodičského preukazu
 • ubytovanie v hoteli 

Využitie európskej digitálnej identity: žiadosť o bankový úver

Žiadosť o bankový úver je proces, ktorý zvyčajne zahŕňa celý rad krokov – od dohodnutia stretnutí a samotných fyzických stretnutí až po zhromaždenie všetkých potrebných dokumentov v papierovom formáte a ich podpis, a v prípade, že niektoré dokumenty chýbajú, treba príslušné kroky zopakovať.

Infographic showing steps for a bank loan: Step 1: set up a bank appointment; Step 2: meeting at the bank; step 3: provide all paper documents; step 4: bank sends proposal; step 5: set up a bank appointment again; step 6: meet at the bank to sign the loan agreement

Vďaka európskej digitálnej identite stačí, ak si používateľ vyberie potrebné dokumenty, ktoré sú uložené lokálne v jeho digitálnej peňaženke, a môže poskytnúť banke všetko potrebné. Potom sa vytvoria overiteľné digitálne dokumenty a bezpečne sa zašlú na overenie banke, ktorá potom môže pokračovať v procese vybavovania žiadostí.

image show steps after getting a loan from a bank. 1: the user has all his documents in his personal wallet from national identity to income statement; 2: he selects only the required documents by the bank for the loan application and sends them easily in full security; 3: the bank gets the documents electronically, and if a document is missing it is only one click away for the user, the application is ready to continue

 

Uľahčenie vybavovania pre občanov aj podniky

Vďaka rámcu dôvery vytvorenému na základe nariadenia eIDAS možno už v súčasnosti využívať nižšie uvedené identifikačné a dôveryhodné služby s právnym účinkom v celej EÚ. Ide o kľúčové nástroje na zaistenie dôveryhodnosti a bezpečnosti na digitálnom jednotnom trhu. Niektoré služby, ako napríklad elektronické podpisy, budú začlenené do digitálnej peňaženky, aby sa uľahčilo ich používanie.

  ObčaniaPodniky
eSignature

Elektronický podpis

Vyjadrenie súhlasu osoby s obsahom dokumentu v elektronickom formáte. Táto funkcia bude začlenená do digitálnej peňaženky.

Umožní podpisovať právne dokumenty a e-maily bez nutnosti ich vytlačiť

Vďaka zjednodušeným procesom zníži náklady, ušetrí čas a pomôže inovovať obchodné postupy

eTimestamp

 

 

Elektronická časová pečiatka

Elektronický dôkaz o existencii súboru údajov v určitom čase.

Potvrdí napr. zakúpenie lístkov na koncert.

Zjednoduší vysledovanie dokumentov a umožní zabezpečiť väčšiu zodpovednosť

eID availability

 

 

Elektronická identifikácia

Spôsob, ako môžu podniky a spotrebitelia elektronicky preukázať svoju totožnosť

Umožní otvoriť si bankový účet v inej krajine na základe národného identifikačného čísla.

Umožní rozšíriť zákaznícku základňu, ušetriť náklady a čas a vytvoriť dôveru v cezhraničné transakcie

authentication

 

 

Kvalifikované osvedčenie o overení webových stránok

Zabezpečí dôveryhodnosť a spoľahlivosť webových stránok

Poskytne informácie o tom, že webové stránky a aplikácie, ktoré používam, sú dôveryhodné a bezpečné

Zvýši dôveru spotrebiteľov, pomôže zabrániť phishingu a ochráni dobré meno podniku

eSeal

 

 

Elektronická pečať

Zaručí pôvod aj integritu dokumentu

Zaručí, že vstupenky na futbal sú skutočné, a nie sú falšované

Vďaka zjednodušeným postupom zníži náklady a ušetrí čas a zvýši dôveru v pôvod dokumentu

delivery

 

 

Elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky

Chráni pred rizikom straty, krádeže, poškodenia alebo zmien pri zasielaní dokumentácie

Zaručí, že darček k narodeninám môjho syna bude bezpečne doručený

Zníži čas a náklady na výmenu dokumentov, zvýši efektívnosť a dôveru a zjednoduší vysledovanie dokumentov

Dokumenty

28 MÁJ 2021
European Digital Identity Regulation
English
(599.08 KB - HTML)
Stiahnuť
28 MÁJ 2021
European Digital Identity Recommendation
English
(HTML)
Stiahnuť
28 MÁJ 2021
Impact Assessment
English
(HTML)
Stiahnuť
21 MÁJ 2021
Report on the evaluation of the eIDAS Regulation
English
(HTML)
Stiahnuť