Skip to main content

Predbežné rozpočtové prostriedky

Súhrn prostriedkov z rozpočtu EÚ pridelených krajinám EÚ na osobitné programy vo viacerých oblastiach politiky.

Zmyslom rozpočtu EÚ nie je a nikdy nebolo obdarúvanie či prijímanie. Každý má prínos z toho, že je súčasťou jednotného trhu a že sa problémy migrácie, boja proti terorizmu či zmeny klímy riešia spoločne. Je dôležité vidieť pridanú hodnotu EÚ ako celku a pamätať na to, že z rozpočtu EÚ má prospech každý.

V niektorých oblastiach politiky však členské štáty dostali vopred stanovené sumy. Tie môžu mať formu:

  • finančného krytia (fondy politiky súdržnosti pre európske regióny, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, rozpočtové prostriedky pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky námorný a rybársky fond, Fond na spravodlivú transformáciu a program pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky) alebo
  • vnútroštátnych stropov (priame platby poľnohospodárom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky).

Krajiny EÚ a iní príjemcovia majú okrem toho prístup k programom, na ktoré nie sú vopred pridelené finančné prostriedky.

Pridelené rozpočtové prostriedky a platby

Úplný prehľad sa nachádza v súhrnnej brožúre o VFR na roky 2021 – 2027 a NextGenerationEU

NextGenerationEU

28 SEPTEMBER 2020
Recovery and Resilience Facility – Grants allocation per Member State
English
(108.56 KB - PDF)
Stiahnuť
21 OKTÓBER 2020
REACT-EU allocations 2021 and 2022
English
(96.76 KB - PDF)
Stiahnuť
5 NOVEMBER 2020
Just Transition Fund – Allocations per Member State
English
(99 KB - PDF)
Stiahnuť
8 FEBRUÁR 2021
NGEU Breakdown of European Agricultural Fund for Rural Development per Member State (current prices)
English
(88.88 KB - PDF)
Stiahnuť

VFR 2021 – 2027

25 SEPTEMBER 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of Cohesion Policy allocations per Member State (2018 prices)
English
(823.64 KB - PDF)
Stiahnuť
28 SEPTEMBER 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of Cohesion Policy allocations per Member State (current prices)
English
(106.68 KB - PDF)
Stiahnuť
25 SEPTEMBER 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of European Agricultural Guarantee Fund per Member State (current prices)
English
(110.31 KB - PDF)
Stiahnuť
25 SEPTEMBER 2020
MFF 2021-2027 Breakdown of European Agricultural Fund for Rural Development per Member State (MFF only, current prices)
English
(88.87 KB - PDF)
Stiahnuť